ART HISTORIAN – FABERGÉ EXPERT

Jestem historykiem sztuki zajmującym się: historią nowożytnego złotnictwa europejskiego i złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu; historią nowożytnego mecenatu artystycznego, w szczególności renesansowego, barokowego i epoki historyzmu; sztuką epoki historyzmu; ikonosferą sztuki nowożytnej; prawem ochrony zabytków i historią prawa karnego. 
Pracuję jako wykładowca historii sztuki w Uniwersytecie Opolskim i Politechnice Opolskiej oraz jako ekspert w zakresie złotnictwa rosyjskiego. Specjalizuję się w badaniach pracowni złotniczych działających w XIX w., w szczególności znakomitą pracownią Fabergé.  

Jestem doktorantem i uczniem historyka sztuki prof. K. Kalinowskiego, pod którego opieką ukształtowały się moje zainteresowania zagadnieniem mecenatu artystycznego oraz uczniem prof. J. Samka, pod opieką którego ukształtował się najważniejszy kierunek moich badań dotyczący złotnictwa XIX w. 
Jestem autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych (książek, artykułów, rozdziałów monografii, biogramów) z zakresu mecenatu artystycznego, złotnictwa, sztuki okresu historyzmu, sztuki rosyjskiej i ikonosfery sztuki nowożytnej. 
Jestem autorem pierwszej w języku polskim książki o pracowni Fabergé zatytułowanej „Fabergé. Historia i arcydzieła” oraz słownika biograficznego „Złotnicy dworu Romanowów„. 

ZŁOTNICTWO ROSYJSKIE – badania złotnictwa rosyjskiego od XVII do XIX wieku. Historia emalii rosyjskiej. Badanie twórczości złotników dworu cesarskiego. 
SZTUKA ROSYJSKA – badania nad sztuką rosyjską epoki historyzmu i przełomu XIX i XX w. Zagadnienie „stylu narodowego” w sztuce rosyjskiej czyli badania nad stylem neoruskim (staroruskim) i bizantynizmem. Rzemiosło rosyjskie epoki historyzmu. Badania nad mecenatem carów i członków rodziny panującego w 2 poł. XIX i w pocz. XX wieku. 
SZTUKA OKRESU HISTORYZMU (zwłaszcza rzemiosło, złotnictwo) – badania sztuki europejskiej, amerykańskiej i rosyjskiej w epoce historyzmu. Zagadnienia neostylów i eklektyzmu. Oriantalizm w sztuce zachodu w XIX w. i jego warianty, zwłaszcza chinoiseries, japonizm,
bizantynizm oraz style i nurty inspirowane sztuką perską, indyjską, turecką, egipską. Idee epoki historyzmu. 

MECENAT KULTURALNY – badania nad mecenatem artystycznym i naukowym w Europie i Rosji w okresie od początków nowożytności, aż do końca XIX w. W szczególności zagadnienia mecenatu na polu rzemiosła artystycznego, inspirowanie rozwoju rzemiosła artystycznego przez władców, mecenat na polu złotnictwa, kolekcjonerstwo, funkcje mecenatu magnackiego na polu złotnictwa, związki mecenatu z ideą propagandy władzy oraz zagadnienie gustu artystycznego i jego wpływu na kształtowanie się mecenatu artystycznego. 
IKONOGRAFIA – badania nad treścią dzieła sztuki, w szczególności badania nad źródłami dla ikonografii sztuki epok renesansu i baroku oraz badania nad rolą i znaczeniem emblematyki XVI i XVII w. 
PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (DZIEŁ SZTUKI) – badania nad zagadnieniami prawnej ochrony zabytków i dóbr kultury. 

Nawet wytrawni kolekcjonerzy mogą mieć problem z odróżnieniem oryginalnego dzieła sztuki złotniczej od falsyfikatu. Nie ryzykuj zakupu falsyfikatu! Skorzystaj z pomocy specjalisty.

Posiadasz rosyjskie dzieło sztuki złotniczej i potrzebujesz pomocy w potwierdzeniu autentyczności, określeniu wartości albo chcesz kupić lub sprzedać dzieło złotnicze np. FABERGÉ – zobacz stronę EKSPERTYZA FABERGÉ! 

KSIĄŻKI Fabergé. Historia i arcydzieła, Warszawa 2014;
Złotnicy dworu Romanowów. Słownik biograficzny, wyd. 1, Berlin-Opole 2011;
• Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX w., Warszawa 2010;
• Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, Warszawa 2011;
• Złotnicy dworu Romanowów. 1800-1917. Sylwetki – Style – Dzieła, wyd. 2 rozszerzone, Warszawa 2020. [w przygotowaniu];
Fabergé. Style i mistrzowie, Warszawa 2019 (2020). [w przygotowaniu];
• Jerzy II Piast. Mecens i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej, Opole 2007. 

ARTYKUŁY (wybór) – Henryk Emmanuel Wigström (1862-1923). Złotnik i mistrz pracujący dla Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
• Noebizantynizm w architekturze rosyjskiej w XIX wieku, .[w:] Rzeczy minione, t. 1, [2009];
• Dzieła złotnicze jako prezenty reprezentacyjne i okolicznościowe, [w:] Złotnicy dworu Romanowów, [2011]; 
• Historia, styl i dzieła rosyjskiej firmy złotniczej Sazikow, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
• Historia i oeuvre firmy złotniczej Bolin w Rosji, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
August Wilhelm Holmström (1829-1903). Złotnik czynny w firmie Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
• Prace firmy jubilersko-złotniczej Brejtfus dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1866, [w:] Złotnictwo rosyjskie, [2011];

• Firma złotnicza braci Graczew. Historia, ouvre i styl, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
Michał Perchin (1860-1903). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010]; 
August Fryderyk Hollming (1854-1913). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
• Architektura neobizabtyjska w Polsce. Manifestacja polityczna zaborcy czy ekspansja „nowego” stylu w sztuce? [w:] Rzeczy minione, t. 1, [2009];
• Pracownia jubilerska braci Brejtfus w Petersburgu. Historia, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
• Działalność kolekcjonerska malarza Konstantego Makowskiego, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, [2010];
• Historia i oeuvre pracowni złotniczej rodziny Keibel, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
• Historia i oeuvre pracowni złotniczej Fryderyka Krystiana Koechli (1837-1909), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
Eryk August Kollin (1836-1901). Mistrz złotnik pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011]; 
• Kufle Fabergé. Style, formy i funkcje, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011]; 
• Dzieje i dorobek firmy złotniczej „Nichols i Plincke” w Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
• Kradzieże w salonie Fabergé w Petersburgu (1912-1914), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011].

NOWY KIERUNEK BADAŃ. Udało mi się rozwinąć nowy w Polsce kierunek badań naukowych poświęconych historii złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu i secesji na obszarze zaboru rosyjskiego oraz mecenatu na polu złotnictwa roztaczanego przez władców i arystokrację Rosji i Europy. Moje badania ogniskują się w szczególności na działalności i dorobku złotników rosyjskich pracujących na zamówienie dworu cesarskiego w Petersburgu. Udało mi się ponownie odkryć i opisać kilkunastu zapomnianych złotników rosyjskich, którzy  w XIX w. pracowali dla dworu cesarskiego w Petersburgu np. Geckler, Vaillanta, Kammerera, Brejtfusa i innych. 

PUBLIKACJA. Fabergé. Historia i arcydzieła” – pierwsza w Polsce książka naukowa i album prezentujący arcydzieła i historię znakomitej rosyjskiej pracowni złotniczej Fabergé. 

PUBLIKACJA. Złotnicy dworu Romanowów”. 1800-1917″ wyd. 2 – słownik biograficzny prezentujący złotników i pracownie złotnicze działające w Rosji w XIX w. ich dorobek, używane punce itp. 

ODKRYCIE ZAGINIONEGO ARCYDZIEŁA FABERGÉ. W 2017 r. odkryłem i zidentyfikowałem jedyne zachowane na świecie części pochodzące z legendarnej zastawy Kelchów wykonanej przez Fabergé. Sam Fabergé uważał, że zastawa Kelchów była najważniejszym dziełem ze srebra wykonanym w pracowni. Zastawa była również najdroższym dziełem wykonanym w pracowni Fabergé w całej jej historii. Neogotycka zastawa Kelchów została zniszczona w czasie rewolucji i przez 100 lat uchodziła za bezpowrotnie zniszczoną. Odkrycie w 2017 r. przedmiotów pochodzących z tej zastawy było wielką sensacją. Napisały o tym media na całym świecie – około 700 publikacji. [kliknij obrazek obok]

Email: adamszymansky@gmail.com

Telefon: +48 663 56 89 74

Kontakt w sprawie spotkań autorskich i wykładów otwartych wyłącznie z Agencją ZetZet w Warszawie
Kontakt w sprawie wykonania ekspertyzy lub wycen zabytków wyłącznie ze strony www.ekspertyza.faberge.pl 

  Created by MetroArt

  ART HISTORIAN – FABERGÉ EXPERT

  Jestem historykiem sztuki zajmującym się: historią nowożytnego złotnictwa europejskiego i złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu; historią nowożytnego mecenatu artystycznego, w szczególności renesansowego, barokowego i epoki historyzmu; sztuką epoki historyzmu; ikonosferą sztuki nowożytnej; prawem ochrony zabytków i historią prawa karnego. 
  Pracuję jako wykładowca historii sztuki w Uniwersytecie Opolskim i Politechnice Opolskiej oraz jako ekspert w zakresie złotnictwa rosyjskiego. Specjalizuję się w badaniach pracowni złotniczych działających w XIX w., w szczególności znakomitą pracownią Fabergé.  

  Jestem doktorantem i uczniem historyka sztuki prof. K. Kalinowskiego, pod którego opieką ukształtowały się moje zainteresowania zagadnieniem mecenatu artystycznego oraz uczniem prof. J. Samka, pod opieką którego ukształtował się najważniejszy kierunek moich badań dotyczący złotnictwa XIX w. 
  Jestem autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych (książek, artykułów, rozdziałów monografii, biogramów) z zakresu mecenatu artystycznego, złotnictwa, sztuki okresu historyzmu, sztuki rosyjskiej i ikonosfery sztuki nowożytnej. 
  Jestem autorem pierwszej w języku polskim książki o pracowni Fabergé zatytułowanej „Fabergé. Historia i arcydzieła” oraz słownika biograficznego „Złotnicy dworu Romanowów„. 

  ZŁOTNICTWO ROSYJSKIE – badania złotnictwa rosyjskiego od XVII do XIX wieku. Historia emalii rosyjskiej. Badanie twórczości złotników dworu cesarskiego. 
  SZTUKA ROSYJSKA – badania nad sztuką rosyjską epoki historyzmu i przełomu XIX i XX w. Zagadnienie „stylu narodowego” w sztuce rosyjskiej czyli badania nad stylem neoruskim (staroruskim) i bizantynizmem. Rzemiosło rosyjskie epoki historyzmu. Badania nad mecenatem carów i członków rodziny panującego w 2 poł. XIX i w pocz. XX wieku. 
  SZTUKA OKRESU HISTORYZMU (zwłaszcza rzemiosło, złotnictwo) – badania sztuki europejskiej, amerykańskiej i rosyjskiej w epoce historyzmu. Zagadnienia neostylów i eklektyzmu. Oriantalizm w sztuce zachodu w XIX w. i jego warianty, zwłaszcza chinoiseries, japonizm,
  bizantynizm oraz style i nurty inspirowane sztuką perską, indyjską, turecką, egipską. Idee epoki historyzmu. 

  MECENAT KULTURALNY – badania nad mecenatem artystycznym i naukowym w Europie i Rosji w okresie od początków nowożytności, aż do końca XIX w. W szczególności zagadnienia mecenatu na polu rzemiosła artystycznego, inspirowanie rozwoju rzemiosła artystycznego przez władców, mecenat na polu złotnictwa, kolekcjonerstwo, funkcje mecenatu magnackiego na polu złotnictwa, związki mecenatu z ideą propagandy władzy oraz zagadnienie gustu artystycznego i jego wpływu na kształtowanie się mecenatu artystycznego. 
  IKONOGRAFIA – badania nad treścią dzieła sztuki, w szczególności badania nad źródłami dla ikonografii sztuki epok renesansu i baroku oraz badania nad rolą i znaczeniem emblematyki XVI i XVII w. 
  PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (DZIEŁ SZTUKI) – badania nad zagadnieniami prawnej ochrony zabytków i dóbr kultury. 

  Nawet wytrawni kolekcjonerzy mogą mieć problem z odróżnieniem oryginalnego dzieła sztuki złotniczej od falsyfikatu. Nie ryzykuj zakupu falsyfikatu! Skorzystaj z pomocy specjalisty.

  Posiadasz rosyjskie dzieło sztuki złotniczej i potrzebujesz pomocy w potwierdzeniu autentyczności, określeniu wartości albo chcesz kupić lub sprzedać dzieło złotnicze np. FABERGÉ – zobacz stronę EKSPERTYZA FABERGÉ

  KSIĄŻKI Fabergé. Historia i arcydzieła, Warszawa 2014;
  Złotnicy dworu Romanowów. Słownik biograficzny, wyd. 1, Berlin-Opole 2011;
  • Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX w., Warszawa 2010;
  • Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, Warszawa 2011;
  • Złotnicy dworu Romanowów. 1800-1917. Sylwetki – Style – Dzieła, wyd. 2 rozszerzone, Warszawa 2020. [w przygotowaniu];
  Fabergé. Style i mistrzowie, Warszawa 2019 (2020). [w przygotowaniu];
  • Jerzy II Piast. Mecens i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej, Opole 2007. 

  ARTYKUŁY (wybór) – Henryk Emmanuel Wigström (1862-1923). Złotnik i mistrz pracujący dla Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
  • Noebizantynizm w architekturze rosyjskiej w XIX wieku, .[w:] Rzeczy minione, t. 1, [2009];
  • Dzieła złotnicze jako prezenty reprezentacyjne i okolicznościowe, [w:] Złotnicy dworu Romanowów, [2011]; 
  • Historia, styl i dzieła rosyjskiej firmy złotniczej Sazikow, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
  • Historia i oeuvre firmy złotniczej Bolin w Rosji, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
  August Wilhelm Holmström (1829-1903). Złotnik czynny w firmie Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
  • Prace firmy jubilersko-złotniczej Brejtfus dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1866, [w:] Złotnictwo rosyjskie, [2011];

  • Firma złotnicza braci Graczew. Historia, ouvre i styl, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
  Michał Perchin (1860-1903). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010]; 
  August Fryderyk Hollming (1854-1913). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
  • Architektura neobizabtyjska w Polsce. Manifestacja polityczna zaborcy czy ekspansja „nowego” stylu w sztuce? [w:] Rzeczy minione, t. 1, [2009];
  • Pracownia jubilerska braci Brejtfus w Petersburgu. Historia, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
  • Działalność kolekcjonerska malarza Konstantego Makowskiego, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, [2010];
  • Historia i oeuvre pracowni złotniczej rodziny Keibel, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
  • Historia i oeuvre pracowni złotniczej Fryderyka Krystiana Koechli (1837-1909), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
  Eryk August Kollin (1836-1901). Mistrz złotnik pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011]; 
  • Kufle Fabergé. Style, formy i funkcje, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011]; 
  • Dzieje i dorobek firmy złotniczej „Nichols i Plincke” w Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
  • Kradzieże w salonie Fabergé w Petersburgu (1912-1914), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011].

  NOWY KIERUNEK BADAŃ. Udało mi się rozwinąć nowy w Polsce kierunek badań naukowych poświęconych historii złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu i secesji na obszarze zaboru rosyjskiego oraz mecenatu na polu złotnictwa roztaczanego przez władców i arystokrację Rosji i Europy. Moje badania ogniskują się w szczególności na działalności i dorobku złotników rosyjskich pracujących na zamówienie dworu cesarskiego w Petersburgu. Udało mi się ponownie odkryć i opisać kilkunastu zapomnianych złotników rosyjskich, którzy  w XIX w. pracowali dla dworu cesarskiego w Petersburgu np. Geckler, Vaillanta, Kammerera, Brejtfusa i innych. 

  PUBLIKACJA. Fabergé. Historia i arcydzieła” – pierwsza w Polsce książka naukowa i album prezentujący arcydzieła i historię znakomitej rosyjskiej pracowni złotniczej Fabergé. 

  PUBLIKACJA. Złotnicy dworu Romanowów”. 1800-1917″ wyd. 2 – słownik biograficzny prezentujący złotników i pracownie złotnicze działające w Rosji w XIX w. ich dorobek, używane punce itp. 

  ODKRYCIE ZAGINIONEGO ARCYDZIEŁA FABERGÉ. W 2017 r. odkryłem i zidentyfikowałem jedyne zachowane na świecie części pochodzące z legendarnej zastawy Kelchów wykonanej przez Fabergé. Sam Fabergé uważał, że zastawa Kelchów była najważniejszym dziełem ze srebra wykonanym w pracowni. Zastawa była również najdroższym dziełem wykonanym w pracowni Fabergé w całej jej historii. Neogotycka zastawa Kelchów została zniszczona w czasie rewolucji i przez 100 lat uchodziła za bezpowrotnie zniszczoną. Odkrycie w 2017 r. przedmiotów pochodzących z tej zastawy było wielką sensacją. Napisały o tym media na całym świecie – około 700 publikacji. 

  Email: adamszymansky@gmail.com
  Telefon: +48 663 56 89 74

  Kontakt w sprawie spotkań autorskich i wykładów otwartych wyłącznie z Agencją ZetZet w Warszawie. Kontakt w sprawie wykonania ekspertyzy lub wycen zabytków wyłącznie ze strony www.ekspertyza.faberge.pl 

   Created by MetroArt

   Jestem historykiem sztuki zajmującym się: historią nowożytnego złotnictwa europejskiego i złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu; historią nowożytnego mecenatu artystycznego, w szczególności renesansowego, barokowego i epoki historyzmu; sztuką epoki historyzmu; ikonosferą sztuki nowożytnej; prawem ochrony zabytków i historią prawa karnego.

   Pracuję jako wykładowca historii sztuki w Uniwersytecie Opolskim i Politechnice Opolskiej oraz jako ekspert w zakresie złotnictwa rosyjskiego. Specjalizuję się w badaniach pracowni złotniczych działających w XIX w., w szczególności znakomitą pracownią Fabergé.  

   Jestem doktorantem i uczniem historyka sztuki prof. K. Kalinowskiego, pod którego opieką ukształtowały się moje zainteresowania zagadnieniem mecenatu artystycznego oraz uczniem prof. J. Samka, pod opieką którego ukształtował się najważniejszy kierunek moich badań dotyczący złotnictwa XIX w.

   Jestem autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych (książek, artykułów, rozdziałów monografii, biogramów) z zakresu mecenatu artystycznego, złotnictwa, sztuki okresu historyzmu, sztuki rosyjskiej i ikonosfery sztuki nowożytnej. 
   Jestem autorem pierwszej w języku polskim książki o pracowni Fabergé zatytułowanej „Fabergé. Historia i arcydzieła” oraz słownika biograficznego „Złotnicy dworu Romanowów„. 

   ZŁOTNICTWO ROSYJSKIE – badania złotnictwa rosyjskiego od XVII do XIX wieku. Historia emalii rosyjskiej. Badanie twórczości złotników dworu cesarskiego.

   SZTUKA ROSYJSKA – badania nad sztuką rosyjską epoki historyzmu i przełomu XIX i XX w. Zagadnienie „stylu narodowego” w sztuce rosyjskiej czyli badania nad stylem neoruskim (staroruskim) i bizantynizmem. Rzemiosło rosyjskie epoki historyzmu. Badania nad mecenatem carów i członków rodziny panującego w 2 poł. XIX i w pocz. XX wieku.

   SZTUKA OKRESU HISTORYZMU (zwłaszcza rzemiosło, złotnictwo) – badania sztuki europejskiej, amerykańskiej i rosyjskiej w epoce historyzmu. Zagadnienia neostylów i eklektyzmu. Oriantalizm w sztuce zachodu w XIX w. i jego warianty, zwłaszcza chinoiseries, japonizm,
   bizantynizm oraz style i nurty inspirowane sztuką perską, indyjską, turecką, egipską. Idee epoki historyzmu. 

   MECENAT KULTURALNY – badania nad mecenatem artystycznym i naukowym w Europie i Rosji w okresie od początków nowożytności, aż do końca XIX w. W szczególności zagadnienia mecenatu na polu rzemiosła artystycznego, inspirowanie rozwoju rzemiosła artystycznego przez władców, mecenat na polu złotnictwa, kolekcjonerstwo, funkcje mecenatu magnackiego na polu złotnictwa, związki mecenatu z ideą propagandy władzy oraz zagadnienie gustu artystycznego i jego wpływu na kształtowanie się mecenatu artystycznego. 

   IKONOGRAFIA – badania nad treścią dzieła sztuki, w szczególności badania nad źródłami dla ikonografii sztuki epok renesansu i baroku oraz badania nad rolą i znaczeniem emblematyki XVI i XVII w.

   OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (DZIEŁ SZTUKI) – badania nad zagadnieniami prawnej ochrony zabytków i dóbr kultury. 

   Nawet wytrawni kolekcjonerzy mogą mieć problem z odróżnieniem oryginalnego dzieła sztuki złotniczej od falsyfikatu. Nie ryzykuj zakupu falsyfikatu! 

   Skorzystaj z pomocy specjalisty.

   Posiadasz rosyjskie dzieło sztuki złotniczej i potrzebujesz pomocy w potwierdzeniu autentyczności, określeniu wartości albo chcesz kupić lub sprzedać dzieło złotnicze np. FABERGÉ – zobacz stronę EKSPERTYZA FABERGÉ

   KSIĄŻKI Fabergé. Historia i arcydzieła, Warszawa 2014;
   Złotnicy dworu Romanowów. Słownik biograficzny, wyd. 1, Berlin-Opole 2011;
   • Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX w., Warszawa 2010;
   • Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, Warszawa 2011;
   • Złotnicy dworu Romanowów. 1800-1917. Sylwetki – Style – Dzieła, wyd. 2 rozszerzone, Warszawa 2020. [w przygotowaniu];
   Fabergé. Style i mistrzowie, Warszawa 2019 (2020). [w przygotowaniu];
   • Jerzy II Piast. Mecens i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej, Opole 2007. 

   ARTYKUŁY (wybór) – Henryk Emmanuel Wigström (1862-1923). Złotnik i mistrz pracujący dla Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
   • Noebizantynizm w architekturze rosyjskiej w XIX wieku, .[w:] Rzeczy minione, t. 1, [2009];
   • Dzieła złotnicze jako prezenty reprezentacyjne i okolicznościowe, [w:] Złotnicy dworu Romanowów, [2011]; 
   • Historia, styl i dzieła rosyjskiej firmy złotniczej Sazikow, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
   • Historia i oeuvre firmy złotniczej Bolin w Rosji, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
   August Wilhelm Holmström (1829-1903). Złotnik czynny w firmie Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
   • Prace firmy jubilersko-złotniczej Brejtfus dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1866, [w:] Złotnictwo rosyjskie, [2011];
   • Firma złotnicza braci Graczew. Historia, ouvre i styl, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
   Michał Perchin (1860-1903). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010]; 
   August Fryderyk Hollming (1854-1913). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
   • Architektura neobizabtyjska w Polsce. Manifestacja polityczna zaborcy czy ekspansja „nowego” stylu w sztuce? [w:] Rzeczy minione, t. 1, [2009];
   • Pracownia jubilerska braci Brejtfus w Petersburgu. Historia, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
   • Działalność kolekcjonerska malarza Konstantego Makowskiego, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, [2010];
   • Historia i oeuvre pracowni złotniczej rodziny Keibel, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
   • Historia i oeuvre pracowni złotniczej Fryderyka Krystiana Koechli (1837-1909), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
   Eryk August Kollin (1836-1901). Mistrz złotnik pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011]; 
   • Kufle Fabergé. Style, formy i funkcje, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011]; 
   • Dzieje i dorobek firmy złotniczej „Nichols i Plincke” w Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
   • Kradzieże w salonie Fabergé w Petersburgu (1912-1914), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011].

   NOWY KIERUNEK BADAŃ. Udało mi się rozwinąć nowy w Polsce kierunek badań naukowych poświęconych historii złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu i secesji na obszarze zaboru rosyjskiego oraz mecenatu na polu złotnictwa roztaczanego przez władców i arystokrację Rosji i Europy. Moje badania ogniskują się w szczególności na działalności i dorobku złotników rosyjskich pracujących na zamówienie dworu cesarskiego w Petersburgu. Udało mi się ponownie odkryć i opisać kilkunastu zapomnianych złotników rosyjskich, którzy  w XIX w. pracowali dla dworu cesarskiego w Petersburgu np. Geckler, Vaillanta, Kammerera, Brejtfusa i innych. 

   PUBLIKACJE. Fabergé. Historia i arcydzieła” – pierwsza w Polsce książka naukowa i album prezentujący arcydzieła i historię znakomitej rosyjskiej pracowni złotniczej Fabergé. 

   Złotnicy dworu Romanowów”. 1800-1917″ wyd. 2 – słownik biograficzny prezentujący złotników i pracownie złotnicze działające w Rosji w XIX w. ich dorobek, używane punce itp. 

   ODKRYCIE ZAGINIONEGO ARCYDZIEŁA FABERGÉ. W 2017 r. odkryłem i zidentyfikowałem jedyne zachowane na świecie części pochodzące z legendarnej zastawy Kelchów wykonanej przez Fabergé. Sam Fabergé uważał, że zastawa Kelchów była najważniejszym dziełem ze srebra wykonanym w pracowni. Zastawa była również najdroższym dziełem wykonanym w pracowni Fabergé w całej jej historii. Neogotycka zastawa Kelchów została zniszczona w czasie rewolucji i przez 100 lat uchodziła za bezpowrotnie zniszczoną. Odkrycie w 2017 r. przedmiotów pochodzących z tej zastawy było wielką sensacją. Napisały o tym media na całym świecie – około 700 publikacji.

   Email: adamszymansky@gmail.com

   Telefon: +48 663 56 89 74

   Kontakt w sprawie spotkań autorskich wyłącznie z Agencją ZetZet w Warszawie

   Kontakt w sprawie wykonania ekspertyzy lub wycen zabytków wyłącznie ze strony www.ekspertyza.faberge.pl 

    Created by MetroArt