dr Adam Szymański

O MNIE

Jestem historykiem sztuki zajmującym się: historią nowożytnego złotnictwa europejskiego i złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu; historią nowożytnego mecenatu artystycznego, w szczególności renesansowego, barokowego i epoki historyzmu; sztuką epoki historyzmu; ikonosferą sztuki nowożytnej; prawem ochrony zabytków i historią prawa karnego. 

Pracuję jako wykładowca historii sztuki w Uniwersytecie Opolskim i Politechnice Opolskiej oraz ekspert w zakresie złotnictwa rosyjskiego. Specjalizuję się w badaniach pracowni złotniczych działających w XIX w., w szczególności znakomitą pracownią Fabergé.  

Jestem doktorantem i uczniem historyka sztuki prof. K. Kalinowskiego, pod którego opieką ukształtowały się moje zainteresowania zagadnieniem mecenatu artystycznego oraz uczniem prof. J. Samka, pod opieką którego ukształtował się najważniejszy kierunek moich badań dotyczący złotnictwa XIX w. 

Jestem autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych (książek, artykułów, rozdziałów monografii, biogramów) z zakresu mecenatu artystycznego, złotnictwa, sztuki okresu historyzmu, sztuki rosyjskiej i ikonosfery sztuki nowożytnej.

Jestem autorem pierwszej w języku polskim książki o pracowni Fabergé zatytułowanej „Fabergé. Historia i arcydzieła” oraz słownika biograficznego „Złotnicy dworu Romanowów„. 

KIERUNKI BADAŃ

ZŁOTNICTWO ROSYJSKIE – badania złotnictwa rosyjskiego od XVII do XIX wieku. Historia emalii rosyjskiej. Badanie twórczości złotników dworu cesarskiego. 

SZTUKA ROSYJSKA – badania nad sztuką rosyjską epoki historyzmu i przełomu XIX i XX w. Zagadnienie „stylu narodowego” w sztuce rosyjskiej czyli badania nad stylem neoruskim (staroruskim) i bizantynizmem. Rzemiosło rosyjskie epoki historyzmu. Badania nad mecenatem carów i członków rodziny panującego w 2 poł. XIX i w pocz. XX wieku. 

SZTUKA OKRESU HISTORYZMU (zwłaszcza rzemiosło, złotnictwo) – badania sztuki europejskiej, amerykańskiej i rosyjskiej w epoce historyzmu. Zagadnienia neostylów i eklektyzmu. Oriantalizm w sztuce
zachodu w XIX w. i jego warianty, zwłaszcza chinoiseries, japonizm,
bizantynizm oraz style i nurty inspirowane sztuką perską, indyjską, turecką, egipską. Idee epoki historyzmu. 

MECENAT KULTURALNY – badania nad mecenatem artystycznym i naukowym w Europie i Rosji w okresie od początków nowożytności, aż do końca XIX w. W szczególności zagadnienia mecenatu na polu rzemiosła artystycznego, inspirowanie rozwoju rzemiosła artystycznego przez władców, mecenat na polu złotnictwa, kolekcjonerstwo, funkcje mecenatu magnackiego na polu złotnictwa, związki mecenatu z ideą propagandy władzy oraz zagadnienie gustu artystycznego i jego wpływu na kształtowanie się mecenatu artystycznego. 

IKONOGRAFIA – badania nad treścią dzieła sztuki, w szczególności badania nad źródłami dla ikonografii sztuki epok renesansu i baroku oraz badania nad rolą i znaczeniem emblematyki XVI i XVII w. 

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (DZIEŁ SZTUKI) – badania nad zagadnieniami prawnej ochrony zabytków i dóbr kultury. 

PUBLIKACJE

KSIĄŻKI Fabegé. Historia i arcydzieła, Warszawa 2014;
Złotnicy dworu Romanowów. Słownik biograficzny, wyd. 1, Berlin-Opole 2011;
• Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX w., Warszawa 2010;
• Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, Warszawa 2011;
• Złotnicy dworu Romanowów. 1800-1917. Sylwetki – Style – Dzieła, wyd. 2 rozszerzone, Warszawa 2020. [w przygotowaniu];
Fabergé. Style i mistrzowie, Warszawa 2019 (2020). [w przygotowaniu];
• Jerzy II Piast. Mecens i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej, Opole 2007;
• Bibliotheca antiqua. Pomnik renesansowej kultuy śląskiej, Opole 2008. 

ARTYKUŁY (wybór) – Henryk Emmanuel Wigström (1862-1923). Złotnik i mistrz pracujący dla Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
• Noebizantynizm w architekturze rosyjskiej w XIX wieku, .[w:] Rzeczy minione, t. 1, [2009];
• Dzieła złotnicze jako prezenty reprezentacyjne i okolicznościowe, [w:] Złotnicy dworu Romanowów, [2011]; 
• Historia, styl i dzieła rosyjskiej firmy złotniczej Sazikow, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
• Historia i oeuvre firmy złotniczej Bolin w Rosji, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
• Emaliowane secesyjne srebra firmy Bolin, [w:] Rzeczy minione, t. 2, [2010];
August Wilhelm Holmström (1829-1903). Złotnik czynny w firmie Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
• Prace firmy jubilersko-złotniczej Brejtfus dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1866, [w:] Złotnictwo rosyjskie, [2011];

• Firma złotnicza braci Graczew. Historia, ouvre i styl, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
Michał Perchin (1860-1903). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010]; 
August Fryderyk Hollming (1854-1913). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
• Architektura neobizabtyjska w Polsce. Manifestacja polityczna zaborcy czy ekspansja „nowego” stylu w sztuce? [w:] Rzeczy minione, t. 1, [2009];
• Pracownia jubilerska braci Brejtfus w Petersburgu. Historia, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010];
Alma Pihl. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, [2010]; 
• Działalność kolekcjonerska malarza Konstantego Makowskiego, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, [2010];
• Historia i oeuvre pracowni złotniczej rodziny Keibel, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
• Historia i oeuvre pracowni złotniczej Fryderyka Krystiana Koechli (1837-1909), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
Eryk August Kollin (1836-1901). Mistrz złotnik pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011]; 
• Kufle Fabergé. Style, formy i funkcje, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011]; 
• Dzieje i dorobek firmy złotniczej „Nichols i Plincke” w Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
• Kradzieże w salonie Fabergé w Petersburgu (1912-1914), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku, [2011];
[ i inne]

OSIĄGNIĘCIA

BADANIA 

Udało mi się rozwinąć nowy w Polsce kierunek badań naukowych historii złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu i secesji na obszarze zaboru rosyjskiego oraz mecenatu na polu złotnictwa roztaczanego przez władców i arystokrację Rosji i europy. Moje badania ogniskują się w szczególności na działalności i dorobku złotników rosyjskich pracujących na zamówienie dworu cesarskiego w Petersburgu. 

PUBLIKACJE 

Faberge. Historia i arcydzieła” – pierwsza w Polsce książka naukowa i album prezentujący arcydzieła znakomitej rosyjskiej pracowni złotniczej Faberge. 

Złotnicy dworu Romanowów. 1800-117″ wyd. 2 – słownik biograficzny prezentujący złotników i pracownie złotnicze działające w Rosji w XIX w. ich dorobek, używane punce itp. 

ODKRYCIA  

W 2017 r. odkryłem i zidentyfikowałem jedyne zachowane na świecie części pochodzące z legendarnej zastawy Kelchów wykonanej przez Faberge. Neogotycka zastawa Kelchów została zniszczona w czasie rewolucji i przez 100 lat uchodziła za bezpowrotnie zniszczoną. Odkrycie w 2017 r. przedmiotów pochodzących z tej zastawy było wielką sensacją. Napisały o tym media na całym świecie – około 700 publikacji. 

Fot. Noże z zastawy Kelchów na tle zachowanych projektów zastawy. 

KONTAKT

Email: adamszymansky@gmail.com

Telefon: +48 663 56 89 74

Kontakt w sprawie spotkań autorskich wyłącznie z Agencją ZetZet w Warszawie

Kontakt w sprawie wykonania ekspertyzy lub wycen zabytków wyłącznie ze strony www.ekspertyza.faberge.pl 

created by metroart