Nowości
dr ADAM SZYMAŃSKI 


Pisarz, historyk sztuki, krytyk, historyk, badacz dziejów sztuki i historii idei, historyk prawa, wydawca

Badacz dziejów dziejów złotnictwa XVI-XIX wieku, sztuki rosyjskiej epoki historyzmu (zwłaszcza złotnictwa), nowożytnego mecenatu artystycznego (zwłaszcza renesansowego, barokowego i epoki historyzmu), sztuki epoki historyzmu (zwłaszcza rzemiosła) i ikonosfery sztuki nowożytnej (zwłaszcza renesansowych i barokowych kompendiów symbolicznych i ksiąg emblematycznych). [patrz opis kierunków badań

Wykładowca historii sztuki i kultury w Instytucie Sztuki, Instytucie Historii, Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, na Politechnice Opolskiej oraz Instytucie Turystyki w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. [wykaz prowadzonych zajęć]

Laureat prestiżowej nagrody im. Wawrzynka przyznanej za pracę magisterską zatytułowaną "Mecenat artystyczny Jerzego II Wspaniałego, księcia brzeskiego" traktującą o renesansowym mecenacie artystycznym książąt brzesko-legnickich i najważniejszym dziele tego mecenatu: renesansowym zamku w Brzegu. Promotorem pracy był prof. Stanisław Nicieja. Nagroda Wawrzynka jest przyznawana za najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z historią Śląska. Praca ta została opublikowana. [link do księgarni]

Doktorant i uczeń historyka sztuki, znawcy sztuki barokowej profesora Konstantego Kalinowskiego, pod którego opieką powstał doktorat traktujący o mecenacie artystycznym opatów lubiąskich w okresie barokowej przebudowy opactwa w Lubiążu. Uczeń profesora Jana Samka, pod opieką którego ukształtował się obecnie najważniejszy kierunek badań naukowych: badania nad złotnictwem XIX wieku. W tym zakresie tematycznym powstaje praca habilitacyjna traktująca o symbolice władzy w dziełach sztuki złotniczej epoki historyzmu.
Obecnie na ukończeniu jest drugi doktorat z zakresu prawa ochrony dóbr kultury i styku prawa i sztuki. 

Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych (artykułów, rozdziałów monografii, biogramów) z zakresu mecenatu artystycznego, złotnictwa, sztuki okresu historyzmu, sztuki rosyjskiej i ikonosfery sztuki nowożytnej [wykaz]. Najważniejszą książką jest zawsze ta ostatnia. Dla mnie jest to pierwsza w Polsce książka o Fabergé zatytułowana "Fabergé. Historia i arcydzieła". [księgarnia] [opis książki]

Twórca, animator i redaktor serii wydawniczych oraz periodyków naukowych wydawanych między innymi przez Instytut Sztuki i Instytut Historii UO [wykaz].

Pomysłodawca cyklu wykładów otwartych "Spotkania ze sztuką i historią" realizowanych przy Instytucie Historii UO.

Promotor teoretycznych prac magisterskich (90 szt.) i licencjackich (76 szt.) z zakresu histori sztuki i idei (wykaz dostępny w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego). [wykaz]

Moja ostatnia fascynacja to dziennikarstwo (w tym również dziennikarstwo obywatelskie). Publikuję na portalach Wiadomości24, Interia360, NaTemat i kilku innych miejscach. 

LINK DO FILMU O KSIĄŻCE FABERGE. HISTORIA I ARCYDZIEŁA


Badacz dziejów nowożytnego mecenatu artystycznego (zwłaszcza renesansowego, barokowego i epoki historyzmu), sztuki epoki historyzmu (zwłaszcza rzemiosła), dziejów złotnictwa XVI-XIX wieku, sztuki rosyjskiej epoki historyzmu (zwłaszcza złotnictwa) i ikonosfery sztuki nowożytnej (zwłaszcza renesansowych i barokowych kompendiów symbolicznych i ksiąg emblematycznych).

Wykładowca historii sztuki w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytucie Turystyki w Wyższej Szkole Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

Laureat prestiżowej nagrody im. Wawrzynka przyznanej za pracę magisterską zatytułowaną "Mecenat artystyczny Jerzego II Wspaniałego, księcia brzeskiego" traktującą o renesansowym mecenacie artystycznym książąt brzesko-legnickich i najważniejszym dziele tego mecenatu: renesansowym zamku w Brzegu. Nagroda Wawrzynka jest przyznawana za najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z historią Śląska.

Doktorant i uczeń wielkiego historyka sztuki, znawcy sztuki barokowej profesora Konstantego Kalinowskiego, pod którego opieką powstał doktorat traktujący o mecenacie artystycznym opatów lubiąskich w okresie barokowej przebudowy opactwa w Lubiążu.

Autor prawie 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu mecenatu artystycznego, sztuki okresu historyzmu, sztuki rosyjskiej i ikonosfery sztuki nowożytnej.

Twórca, animator i redaktor serii wydawniczych "Rzeczy minione", "Studia o sztuce i pięknie" oraz "Este". Pomysłodawca cyklu wykładów otwartych "Spotkania ze sztuką i historią".

Promotor ponad siedemdziesięciu prac magisterskich z zakresu histori sztuki i idei.