W pierwszej części wykaz zawiera wyłącznie publikacje naukowe, w drugiej znalazły się artykuły popularnonaukowe, a w końcowej znalazły się zredagowane przeze mnie hasła na Wikipedii oraz udzielone wywiady i wypowiedzi prasowe związane z prowadzonymi badaniami naukowymi i publikacjami. 

Złotnictwo rosyjskie – sztuka rosyjska – historyzm

1. Prezent ułanów dla cara Mikołaja II ku pamięci bitwy pod Olszynką Grochowską, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 7-27. 
2. Henryk Emmanuel Wigström (1862-1923). Złotnik i mistrz pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 126-130. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
3. Ekspresyjność i kolorystyka „stylu późnego” pracowni Fiodora Rückerta, (w druku) 
4. Fabergé. Historia i arcydzieła, Opole 2014, ss. 256. Praca zwarta (pierwsza i jedyna w Polsce książka naukowa o Fabergé)
5. Noebizantynizm w architekturze rosyjskiej w XIX wieku, .[w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 181-208. 
6. Meble firmy Fabergé, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 187-206. (jedyny w skali świata artykuł o meblach Fabergé)
7. Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego i Siergieja Solomko jako motyw dekoracji sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, .[w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 101-142. 
8. Alma Phil. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Fabergé, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 106-130. (jedyny artykuł o tej artystce złotniku w polskiej literaturze naukowej)
9. Style w złotnictwie w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (w Rosji i na świecie), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 24-47.  
10. Dzieła złotnicze jako prezenty reprezentacyjne i okolicznościowe, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 48-57. 
11. Historia, styl i dzieła rosyjskiej firmy złotniczej Sazikow, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 7-41. (jedyny artykuł o pracowni Sazikow w polskiej literaturze naukowej)
12. Ikony Wiktora Wazniecowa w rachunkach Gabinetu Jego Cesarskiej Mości – materiały do biografii, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 235-238. 
13. Historia i oeuvre firmy złotniczej Bolin w Rosji, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 49-58. (jedyny artykuł o firmie Bolin w polskiej literaturze naukowej)
14. Prace rosyjskiej firmy jubilersko-złotniczej Bolin dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1886, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 59-66. (jedyne opracowanie w skali świata o tych zamówieniach – artykuł bazujący na unikalnych źródłach) 
15. Projekty reprezentacyjnych dzieł ze srebra wykonanych przez pracownię firmy Bolin z okazji ślubu Wlk. Ks. Marii Pawłownej Romanowej, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s.  67-79.  
16. Emaliowane secesyjne srebra firmy Bolin, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 28-53. (pierwszy w skali świata artykuł o secesji w oeuvre firmy Bolin)
17. Rokokowa, inkrustowana monetami waza Fabergé, dar Mikoaja II dla fotografa Paula Nadara, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 173-188. 
18. August Wilhelm Holmström (1829-1903). Złotnik czynny w firmie Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 135-139. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej) 
19. Cesarski i Królewski Order Orła Białego z diamentowymi insygniami, [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 6-36.
20. Historia i styl pracowni złotniczej Fryderyka i Juliusza Butz czynnej w Petersburgu w II poł. XIX i na pocz. XX wieku, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 80-86. (pierwszy w skali świata artykuł o pracowni złotniczej rodziny Butz)
21. Prace firmy jubilersko-złotniczej Brejtfus dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1866, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 196-204. (pierwszy w skali świata artykuł o dorobku pracowni braci Brejtfus)
22. Obraz historyczny i postać Rosjanina w dekoracjach dzieł Fiodora Rückerta, (w druku) 
23. Firma złotnicza braci Graczew. Historia, ouvre i styl, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 87-116. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej braci Graczew)
24. Sztuka w Rosji w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (zarys historyczno-styloznawczy), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 20-24. (współautor J. Thoma)
25. Izaak Abramowicz Rappoport (1851-1917). Złotnik, mistrz dzieł ze srebra pracujący dla przedsiębiorstwa Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 117-120. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
26. Michał Perchin (1860-1903). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 121-125. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
27. August Fryderyk Hollming (1854-1913). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 131-134. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
28. Historia i działalność rosyjskiego przedsiębiorstwa złotniczo-jubilerskiego Zeftigen (Zeftingen), [w:] 140-147. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Zeftigen)
29. Dzieła rosyjskiej firmy jubilerskiej Zeftigen dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1854-1887, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 148-153. (pierwszy artykuł o oeuvre pracowni Zeftigen)
30. Architektura neobizabtyjska w Polsce. Manifestacja polityczna zaborcy czy ekspansja „nowego” stylu w sztuce? [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 166-180. 
31. Pracownia jubilerska braci Brejtfus w Petersburgu. Historia, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 165-168. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej braci Brejtfus) 
32. Alma Pihl. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 169-191. (druga wersja tekstu publikowanego wcześniej, poprawiona i uzupełniona) 
33. „Obrazy Rosji” Prokudin-Górskiego. Przyczynek do mecenatu artystycznego Mikołaja II Romanowa [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 199-221. 
34. Projekt klasycystycznego pałacu w Moskwie wykonany przez Jean Louisa Desprez dla hrabiego Mikołaja Szeremietiewa (1790 r.), [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 40-64. 
35. Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa, [w:] Primum Vivere Deinde Philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Eschodniej, pod red. M. Białokura, A. Szczepaniaka, Opole-Toruń 2009, s. 152-162. 
36. Styl i wyposażenie prywatnych pokoi cesarzowej Aleksandry Fiodorownej (1798–1860) jako wyraz gustu i mecenatu artystycznego, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 7-39. 
37. Działalność kolekcjonerska malarza Konstantego Makowskiego, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 79-100. 
38. Historia i oeuvre pracowni złotniczej rodziny Keibel, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 5-12. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej rodziny Keibel)
39. Historia i oeuvre pracowni złotniczej Fryderyka Krystiana Koechli (1837-1909), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 13-25. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej rodziny Keibel)
40. Eryk August Kollin (1836-1901). Mistrz złotnik pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 26-33. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
41. Dzieła złotnicze i jubilerskie z pracowni Henryka Wilhelma Kammerera zakupione przez Gabinet JCW w roku 1848. W świetle źródeł, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 189-195. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Kammerera)
42. „Древности Российского государства” Fiodora Solncewa. Znaczenie, naukowy charakter dzieła i jego wpływ na sztukę rosyjską w XIX wieku, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 135-172.
43. Prace Edwarda Gau dla dworu cesarskiego w Petersburgu w latach 1859-1972 w świetle źródeł Gabinetu JCW, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 56-63. 
44. Kufle Fabergé. Style, formy i funkcje, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 64-78. 
45. Figurki bukietów kwiatów wykonane przez Fabergé z kolekcji Wielkiej Księżnej Marii Pawłownej Romanowej, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 79-90. 
46. Rosyjska firma jubilerska Geckler w świetle źródeł Gabinetu JCW, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 91-98. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Geckler)
47. Dzieje i dorobek firmy złotniczej „Nichols i Plincke” w Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 99-117. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Nichols i Plincke)
48. Dzieła złotnicze i jubilerskie firmy „Nichols i Plincke” w świetle źródeł Gabinetu JCW (1848-1875), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 118-128. (pierwszy w skali świata artykuł o oeuvre pracowni złotniczej Nichols i Plincke)
49. Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa. Materiały do biografii ostatniego cara Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 41-55. 
50. „Rosyjski Tiffany”. Dzieje i oeuvre pracowni Antipa Kuzmiczewa, (w druku)
51. Historia pracowni złotniczej Pawła A. Owczynnikowa i jego synów, (w druku)
52. Styl i oeuvre pracowni złotniczej Pawła Akimowicza Owczynnikowa i jego synów, (w druku)
53. Dzieje i styl pracowni złotniczej Iwana Chlebnikowa, (w druku) 
54. Secesja w dziełach złotniczych Fiodora Rückerta, (w druku) 
55. Złotnicze trompe l`oeil w dorobku Antipa Iwanowicza Kuzmiczewa, (w druku)
56. Dzieła Antipa Kuzmiczewa wzorowane na rysunkach z „Древности Российского государства” Fiodora Solncewa, (w druku)
57. Niello w twórczości Antipa Kuzmiczewa, (w druku) 
58. Dzieje i styl pracowni złotniczej Oresta Kurliukowa, (w druku)
59. Potwory i baśnie jako motyw dekoracji dzieł z pracowni Oresta Kurliukowa, (w druku)
60. Styl i oeuvre pracowni złotniczej Gustawa Klingerta, (w druku)
61. Trompe l`oeil w doroku pracowni złotniczej Gustawa Klingerta, (w druku)
62. Niello w oeuvre pracowni Gustawa Klingerta, (w druku)
63. Ceny dzieł złotniczych firmy Chlebnikow kiedyś i dziś. W świetle katalogu ofertowego z 1900 roku oraz rynku antykwarycznego w początku XXI wieku, (w druku) 
64. Obrazy historyczne Ilia Riepina jako motyw dekoracji artystycznych sreber rosyjskich (w końcu XIX i początku XX wieku), (w druku)
65. Dzieje i styl pracowni Fiodora Rückerta (1840-1917), (w druku) 
66. Obrazy historyczne i symboliczne Wiktora Wazniecowa jako motyw dekoracji dzieł złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu i secesji (schyłek XIX i początek XX wieku), (w druku)
67. Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego jako motyw dekoracji artystycznej sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, (w druku)
68. Obrazy historyczne i styl bojarski w dorobku pracowni emalierskiej Fiodora Rückerta, (w druku)
69. Kradzieże w salonie Faberge w Petersburgu (1912-1914), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 219-227. 
70. Wybrane ceny wyrobów jubilerskich i srebrnych w końcu XIX i na początku XX wieku, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 57-63.

W pierwszej części wykaz zawiera wyłącznie publikacje naukowe, w drugiej znalazły się artykuły popularnonaukowe, a w końcowej znalazły się zredagowane przeze mnie hasła na Wikipedii oraz udzielone wywiady i wypowiedzi prasowe związane z prowadzonymi badaniami naukowymi i publikacjami. 

Złotnictwo rosyjskie – sztuka rosyjska – historyzm

1. Prezent ułanów dla cara Mikołaja II ku pamięci bitwy pod Olszynką Grochowską, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 7-27. 
2. Henryk Emmanuel Wigström (1862-1923). Złotnik i mistrz pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 126-130. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
3. Ekspresyjność i kolorystyka „stylu późnego” pracowni Fiodora Rückerta, (w druku) 
4. Fabergé. Historia i arcydzieła, Opole 2014, ss. 256. Praca zwarta (pierwsza i jedyna w Polsce książka naukowa o Fabergé)
5. Noebizantynizm w architekturze rosyjskiej w XIX wieku, .[w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 181-208. 
6. Meble firmy Fabergé, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 187-206. (jedyny w skali świata artykuł o meblach Fabergé)
7. Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego i Siergieja Solomko jako motyw dekoracji sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, .[w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 101-142. 
8. Alma Phil. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Fabergé, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 106-130. (jedyny artykuł o tej artystce złotniku w polskiej literaturze naukowej)
9. Style w złotnictwie w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (w Rosji i na świecie), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 24-47.  
10. Dzieła złotnicze jako prezenty reprezentacyjne i okolicznościowe, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 48-57. 
11. Historia, styl i dzieła rosyjskiej firmy złotniczej Sazikow, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 7-41. (jedyny artykuł o pracowni Sazikow w polskiej literaturze naukowej)
12. Ikony Wiktora Wazniecowa w rachunkach Gabinetu Jego Cesarskiej Mości – materiały do biografii, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 235-238. 
13. Historia i oeuvre firmy złotniczej Bolin w Rosji, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 49-58. (jedyny artykuł o firmie Bolin w polskiej literaturze naukowej)
14. Prace rosyjskiej firmy jubilersko-złotniczej Bolin dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1886, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 59-66. (jedyne opracowanie w skali świata o tych zamówieniach – artykuł bazujący na unikalnych źródłach) 
15. Projekty reprezentacyjnych dzieł ze srebra wykonanych przez pracownię firmy Bolin z okazji ślubu Wlk. Ks. Marii Pawłownej Romanowej, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s.  67-79.  
16. Emaliowane secesyjne srebra firmy Bolin, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 28-53. (pierwszy w skali świata artykuł o secesji w oeuvre firmy Bolin)
17. Rokokowa, inkrustowana monetami waza Fabergé, dar Mikoaja II dla fotografa Paula Nadara, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 173-188. 
18. August Wilhelm Holmström (1829-1903). Złotnik czynny w firmie Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 135-139. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej) 
19. Cesarski i Królewski Order Orła Białego z diamentowymi insygniami, [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 6-36.
20. Historia i styl pracowni złotniczej Fryderyka i Juliusza Butz czynnej w Petersburgu w II poł. XIX i na pocz. XX wieku, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 80-86. (pierwszy w skali świata artykuł o pracowni złotniczej rodziny Butz)
21. Prace firmy jubilersko-złotniczej Brejtfus dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1866, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 196-204. (pierwszy w skali świata artykuł o dorobku pracowni braci Brejtfus)
22. Obraz historyczny i postać Rosjanina w dekoracjach dzieł Fiodora Rückerta, (w druku) 
23. Firma złotnicza braci Graczew. Historia, ouvre i styl, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 87-116. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej braci Graczew)
24. Sztuka w Rosji w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (zarys historyczno-styloznawczy), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 20-24. (współautor J. Thoma)
25. Izaak Abramowicz Rappoport (1851-1917). Złotnik, mistrz dzieł ze srebra pracujący dla przedsiębiorstwa Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 117-120. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
26. Michał Perchin (1860-1903). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 121-125. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
27. August Fryderyk Hollming (1854-1913). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 131-134. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
28. Historia i działalność rosyjskiego przedsiębiorstwa złotniczo-jubilerskiego Zeftigen (Zeftingen), [w:] 140-147. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Zeftigen)
29. Dzieła rosyjskiej firmy jubilerskiej Zeftigen dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1854-1887, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 148-153. (pierwszy artykuł o oeuvre pracowni Zeftigen)
30. Architektura neobizabtyjska w Polsce. Manifestacja polityczna zaborcy czy ekspansja „nowego” stylu w sztuce? [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 166-180. 
31. Pracownia jubilerska braci Brejtfus w Petersburgu. Historia, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 165-168. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej braci Brejtfus) 
32. Alma Pihl. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 169-191. (druga wersja tekstu publikowanego wcześniej, poprawiona i uzupełniona) 
33. „Obrazy Rosji” Prokudin-Górskiego. Przyczynek do mecenatu artystycznego Mikołaja II Romanowa [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 199-221. 
34. Projekt klasycystycznego pałacu w Moskwie wykonany przez Jean Louisa Desprez dla hrabiego Mikołaja Szeremietiewa (1790 r.), [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 40-64. 
35. Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa, [w:] Primum Vivere Deinde Philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Eschodniej, pod red. M. Białokura, A. Szczepaniaka, Opole-Toruń 2009, s. 152-162. 
36. Styl i wyposażenie prywatnych pokoi cesarzowej Aleksandry Fiodorownej (1798–1860) jako wyraz gustu i mecenatu artystycznego, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 7-39. 
37. Działalność kolekcjonerska malarza Konstantego Makowskiego, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 79-100. 
38. Historia i oeuvre pracowni złotniczej rodziny Keibel, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 5-12. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej rodziny Keibel)
39. Historia i oeuvre pracowni złotniczej Fryderyka Krystiana Koechli (1837-1909), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 13-25. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej rodziny Keibel)
40. Eryk August Kollin (1836-1901). Mistrz złotnik pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 26-33. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
41. Dzieła złotnicze i jubilerskie z pracowni Henryka Wilhelma Kammerera zakupione przez Gabinet JCW w roku 1848. W świetle źródeł, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 189-195. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Kammerera)
42. „Древности Российского государства” Fiodora Solncewa. Znaczenie, naukowy charakter dzieła i jego wpływ na sztukę rosyjską w XIX wieku, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 135-172.
43. Prace Edwarda Gau dla dworu cesarskiego w Petersburgu w latach 1859-1972 w świetle źródeł Gabinetu JCW, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 56-63. 
44. Kufle Fabergé. Style, formy i funkcje, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 64-78. 
45. Figurki bukietów kwiatów wykonane przez Fabergé z kolekcji Wielkiej Księżnej Marii Pawłownej Romanowej, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 79-90. 
46. Rosyjska firma jubilerska Geckler w świetle źródeł Gabinetu JCW, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 91-98. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Geckler)
47. Dzieje i dorobek firmy złotniczej „Nichols i Plincke” w Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 99-117. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Nichols i Plincke)
48. Dzieła złotnicze i jubilerskie firmy „Nichols i Plincke” w świetle źródeł Gabinetu JCW (1848-1875), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 118-128. (pierwszy w skali świata artykuł o oeuvre pracowni złotniczej Nichols i Plincke)
49. Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa. Materiały do biografii ostatniego cara Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 41-55. 
50. „Rosyjski Tiffany”. Dzieje i oeuvre pracowni Antipa Kuzmiczewa, (w druku)
51. Historia pracowni złotniczej Pawła A. Owczynnikowa i jego synów, (w druku)
52. Styl i oeuvre pracowni złotniczej Pawła Akimowicza Owczynnikowa i jego synów, (w druku)
53. Dzieje i styl pracowni złotniczej Iwana Chlebnikowa, (w druku) 
54. Secesja w dziełach złotniczych Fiodora Rückerta, (w druku) 
55. Złotnicze trompe l`oeil w dorobku Antipa Iwanowicza Kuzmiczewa, (w druku)
56. Dzieła Antipa Kuzmiczewa wzorowane na rysunkach z „Древности Российского государства” Fiodora Solncewa, (w druku)
57. Niello w twórczości Antipa Kuzmiczewa, (w druku) 
58. Dzieje i styl pracowni złotniczej Oresta Kurliukowa, (w druku)
59. Potwory i baśnie jako motyw dekoracji dzieł z pracowni Oresta Kurliukowa, (w druku)
60. Styl i oeuvre pracowni złotniczej Gustawa Klingerta, (w druku)
61. Trompe l`oeil w doroku pracowni złotniczej Gustawa Klingerta, (w druku)
62. Niello w oeuvre pracowni Gustawa Klingerta, (w druku)
63. Ceny dzieł złotniczych firmy Chlebnikow kiedyś i dziś. W świetle katalogu ofertowego z 1900 roku oraz rynku antykwarycznego w początku XXI wieku, (w druku) 
64. Obrazy historyczne Ilia Riepina jako motyw dekoracji artystycznych sreber rosyjskich (w końcu XIX i początku XX wieku), (w druku)
65. Dzieje i styl pracowni Fiodora Rückerta (1840-1917), (w druku) 
66. Obrazy historyczne i symboliczne Wiktora Wazniecowa jako motyw dekoracji dzieł złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu i secesji (schyłek XIX i początek XX wieku), (w druku)
67. Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego jako motyw dekoracji artystycznej sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, (w druku)
68. Obrazy historyczne i styl bojarski w dorobku pracowni emalierskiej Fiodora Rückerta, (w druku)
69. Kradzieże w salonie Faberge w Petersburgu (1912-1914), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 219-227. 
70. Wybrane ceny wyrobów jubilerskich i srebrnych w końcu XIX i na początku XX wieku, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 57-63.

W pierwszej części wykaz zawiera wyłącznie publikacje naukowe, w drugiej znalazły się artykuły popularnonaukowe, a w końcowej znalazły się zredagowane przeze mnie hasła na Wikipedii oraz udzielone wywiady i wypowiedzi prasowe związane z prowadzonymi badaniami naukowymi i publikacjami. 

Złotnictwo rosyjskie
sztuka rosyjska – historyzm

1. Prezent ułanów dla cara Mikołaja II ku pamięci bitwy pod Olszynką Grochowską, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 7-27. 
2. Henryk Emmanuel Wigström (1862-1923). Złotnik i mistrz pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 126-130. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
3. Ekspresyjność i kolorystyka „stylu późnego” pracowni Fiodora Rückerta, (w druku) 
4. Fabergé. Historia i arcydzieła, Opole 2014, ss. 256. Praca zwarta (pierwsza i jedyna w Polsce książka naukowa o Fabergé)
5. Noebizantynizm w architekturze rosyjskiej w XIX wieku, .[w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 181-208. 
6. Meble firmy Fabergé, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 187-206. (jedyny w skali świata artykuł o meblach Fabergé)
7. Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego i Siergieja Solomko jako motyw dekoracji sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, .[w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 101-142. 
8. Alma Phil. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Fabergé, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 106-130. (jedyny artykuł o tej artystce złotniku w polskiej literaturze naukowej)
9. Style w złotnictwie w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (w Rosji i na świecie), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 24-47.  
10. Dzieła złotnicze jako prezenty reprezentacyjne i okolicznościowe, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 48-57. 
11. Historia, styl i dzieła rosyjskiej firmy złotniczej Sazikow, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 7-41. (jedyny artykuł o pracowni Sazikow w polskiej literaturze naukowej)
12. Ikony Wiktora Wazniecowa w rachunkach Gabinetu Jego Cesarskiej Mości – materiały do biografii, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 235-238. 
13. Historia i oeuvre firmy złotniczej Bolin w Rosji, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 49-58. (jedyny artykuł o firmie Bolin w polskiej literaturze naukowej)
14. Prace rosyjskiej firmy jubilersko-złotniczej Bolin dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1886, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 59-66. (jedyne opracowanie w skali świata o tych zamówieniach – artykuł bazujący na unikalnych źródłach) 
15. Projekty reprezentacyjnych dzieł ze srebra wykonanych przez pracownię firmy Bolin z okazji ślubu Wlk. Ks. Marii Pawłownej Romanowej, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s.  67-79.  
16. Emaliowane secesyjne srebra firmy Bolin, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 28-53. (pierwszy w skali świata artykuł o secesji w oeuvre firmy Bolin)
17. Rokokowa, inkrustowana monetami waza Fabergé, dar Mikoaja II dla fotografa Paula Nadara, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 173-188. 
18. August Wilhelm Holmström (1829-1903). Złotnik czynny w firmie Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 135-139. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej) 
19. Cesarski i Królewski Order Orła Białego z diamentowymi insygniami, [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 6-36.
20. Historia i styl pracowni złotniczej Fryderyka i Juliusza Butz czynnej w Petersburgu w II poł. XIX i na pocz. XX wieku, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 80-86. (pierwszy w skali świata artykuł o pracowni złotniczej rodziny Butz)
21. Prace firmy jubilersko-złotniczej Brejtfus dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1866, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 196-204. (pierwszy w skali świata artykuł o dorobku pracowni braci Brejtfus)
22. Obraz historyczny i postać Rosjanina w dekoracjach dzieł Fiodora Rückerta, (w druku) 
23. Firma złotnicza braci Graczew. Historia, ouvre i styl, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 87-116. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej braci Graczew)
24. Sztuka w Rosji w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (zarys historyczno-styloznawczy), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 20-24. (współautor J. Thoma)
25. Izaak Abramowicz Rappoport (1851-1917). Złotnik, mistrz dzieł ze srebra pracujący dla przedsiębiorstwa Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 117-120. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
26. Michał Perchin (1860-1903). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 121-125. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
27. August Fryderyk Hollming (1854-1913). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 131-134. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
28. Historia i działalność rosyjskiego przedsiębiorstwa złotniczo-jubilerskiego Zeftigen (Zeftingen), [w:] 140-147. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Zeftigen)
29. Dzieła rosyjskiej firmy jubilerskiej Zeftigen dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1854-1887, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 148-153. (pierwszy artykuł o oeuvre pracowni Zeftigen)
30. Architektura neobizabtyjska w Polsce. Manifestacja polityczna zaborcy czy ekspansja „nowego” stylu w sztuce? [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 166-180. 
31. Pracownia jubilerska braci Brejtfus w Petersburgu. Historia, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 165-168. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej braci Brejtfus) 
32. Alma Pihl. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 169-191. (druga wersja tekstu publikowanego wcześniej, poprawiona i uzupełniona) 
33. „Obrazy Rosji” Prokudin-Górskiego. Przyczynek do mecenatu artystycznego Mikołaja II Romanowa [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 199-221. 
34. Projekt klasycystycznego pałacu w Moskwie wykonany przez Jean Louisa Desprez dla hrabiego Mikołaja Szeremietiewa (1790 r.), [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 40-64. 
35. Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa, [w:] Primum Vivere Deinde Philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Eschodniej, pod red. M. Białokura, A. Szczepaniaka, Opole-Toruń 2009, s. 152-162. 
36. Styl i wyposażenie prywatnych pokoi cesarzowej Aleksandry Fiodorownej (1798–1860) jako wyraz gustu i mecenatu artystycznego, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 7-39. 
37. Działalność kolekcjonerska malarza Konstantego Makowskiego, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 79-100. 
38. Historia i oeuvre pracowni złotniczej rodziny Keibel, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 5-12. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej rodziny Keibel)
39. Historia i oeuvre pracowni złotniczej Fryderyka Krystiana Koechli (1837-1909), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 13-25. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej rodziny Keibel)
40. Eryk August Kollin (1836-1901). Mistrz złotnik pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 26-33. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
41. Dzieła złotnicze i jubilerskie z pracowni Henryka Wilhelma Kammerera zakupione przez Gabinet JCW w roku 1848. W świetle źródeł, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 189-195. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Kammerera)
42. „Древности Российского государства” Fiodora Solncewa. Znaczenie, naukowy charakter dzieła i jego wpływ na sztukę rosyjską w XIX wieku, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 135-172.
43. Prace Edwarda Gau dla dworu cesarskiego w Petersburgu w latach 1859-1972 w świetle źródeł Gabinetu JCW, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 56-63. 
44. Kufle Fabergé. Style, formy i funkcje, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 64-78. 
45. Figurki bukietów kwiatów wykonane przez Fabergé z kolekcji Wielkiej Księżnej Marii Pawłownej Romanowej, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 79-90. 
46. Rosyjska firma jubilerska Geckler w świetle źródeł Gabinetu JCW, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 91-98. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Geckler)
47. Dzieje i dorobek firmy złotniczej „Nichols i Plincke” w Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 99-117. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Nichols i Plincke)
48. Dzieła złotnicze i jubilerskie firmy „Nichols i Plincke” w świetle źródeł Gabinetu JCW (1848-1875), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 118-128. (pierwszy w skali świata artykuł o oeuvre pracowni złotniczej Nichols i Plincke)
49. Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa. Materiały do biografii ostatniego cara Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 41-55. 
50. „Rosyjski Tiffany”. Dzieje i oeuvre pracowni Antipa Kuzmiczewa, (w druku)
51. Historia pracowni złotniczej Pawła A. Owczynnikowa i jego synów, (w druku)
52. Styl i oeuvre pracowni złotniczej Pawła Akimowicza Owczynnikowa i jego synów, (w druku)
53. Dzieje i styl pracowni złotniczej Iwana Chlebnikowa, (w druku) 
54. Secesja w dziełach złotniczych Fiodora Rückerta, (w druku) 
55. Złotnicze trompe l`oeil w dorobku Antipa Iwanowicza Kuzmiczewa, (w druku)
56. Dzieła Antipa Kuzmiczewa wzorowane na rysunkach z „Древности Российского государства” Fiodora Solncewa, (w druku)
57. Niello w twórczości Antipa Kuzmiczewa, (w druku) 
58. Dzieje i styl pracowni złotniczej Oresta Kurliukowa, (w druku)
59. Potwory i baśnie jako motyw dekoracji dzieł z pracowni Oresta Kurliukowa, (w druku)
60. Styl i oeuvre pracowni złotniczej Gustawa Klingerta, (w druku)
61. Trompe l`oeil w doroku pracowni złotniczej Gustawa Klingerta, (w druku)
62. Niello w oeuvre pracowni Gustawa Klingerta, (w druku)
63. Ceny dzieł złotniczych firmy Chlebnikow kiedyś i dziś. W świetle katalogu ofertowego z 1900 roku oraz rynku antykwarycznego w początku XXI wieku, (w druku) 
64. Obrazy historyczne Ilia Riepina jako motyw dekoracji artystycznych sreber rosyjskich (w końcu XIX i początku XX wieku), (w druku)
65. Dzieje i styl pracowni Fiodora Rückerta (1840-1917), (w druku) 
66. Obrazy historyczne i symboliczne Wiktora Wazniecowa jako motyw dekoracji dzieł złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu i secesji (schyłek XIX i początek XX wieku), (w druku)
67. Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego jako motyw dekoracji artystycznej sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, (w druku)
68. Obrazy historyczne i styl bojarski w dorobku pracowni emalierskiej Fiodora Rückerta, (w druku)
69. Kradzieże w salonie Faberge w Petersburgu (1912-1914), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 219-227. 
70. Wybrane ceny wyrobów jubilerskich i srebrnych w końcu XIX i na początku XX wieku, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 57-63.

Mecenat artystyczny i naukowy

1. Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej, Wydanie 2 poprawione i rozszerzone, Opole 2007, ss. 383. ISBN 978-83-62216-66-6. Praca zwarta
2. Bibliotheca Antiqua. Pomnik renesansowej kultury śląskiej, Opole 2008, ss. 235. ISBN 978-83-62216-01-7. Praca zwarta
3. Renesansowa kunstkamera książąt brzeskich jako wyraz mecenatu kulturalnego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 212-223. 
4. Kolekcja arrasów renesansowych księcia Jerzego II Wspaniałego. Próba rekonstrukcji [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 160-177.

Ikonografia, symbolika, emblematyka

1. Ikonografia i symbolika Hydry lernejskiej w świetle ksiąg emblematycznych, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 85-124. 
2. Emblematyczna symbolika kwiatów w żywotach św. Róży z Limy, [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, pod red. E. Matei, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińskiej-Szczepaniak, Opole 2008, s. 389-408.  
3. Motywy antyczne na bramie zamkowej w Brzegu (Ich miejsce w programie ideowym), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Seria Historia, nr 35, 1998, s. 65-85.  
4. Dzieło sztuki jako źródło historyczne, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 178-187. 
5. Treści ideowe zespołu gotyckich nagrobków książąt piastowskich w kaplicy piastowskiej w Opolu, [w:] Polacy i Rosjanie na przestrzeni wieków (XVII-XX w.), pod red. J. Rzońcy, Opole 2000, s. 189-198. 
6. Emblematy historyczne i charakterologiczne w „żywocie” Krystyny Wazy królowej Szwecji, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 115-130. 
7. Alegorie „Wieku chłopiecego”, „Wieku Młodzieńczego”, „Zamysłu zdobywania wiedzy” i „Życia na dworze” z „Theatrum virtutum” Hozjusza i ich emblematyczne źródła, , [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 103-111. 
8. Ikonograficzne bazy w Internecie. Wirtualne muzea, galerie i kolekcje, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 134-147.
9. Emblemat symbolizujący „cudowność narodzin” św. Stanisława Kostki, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 103-112. 
10. Dwanaście cnót kardynała Hozjusza. Personifikacje cnót w „Theatrum virtutum Stanislai Hosii” a „Ikonologia” Cesare Ripy, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 113-127. 
11. Portrety władców Wschodu w Atrium heroicum caesarum … Dominika Custosa, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.11-43.
12. Pomnik „Bohaterskich pocztowców” Felixa Kupscha na tle innych dzieł artysty. Nieznane treści opolskich zabytków, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 188-211.
13. Mankamenty metody ikonograficznej Erwina Panofskyego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 148-159. 

Varia

1. Żywot Willmanna w „Teusche Academiae” Sandrarta – przykład barokowej biografii, [w:] Teki biograficzne, Opole 2007, s.103-118. 
2. Podróże przez Polskę Fryderyka Bernarda Wernera, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.89-99.
3. Muzea w Internecie – nowe funkcje i nowe możliwości, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 37-51. 
4. Biblioteki cyfrowe. Rys historyczny i analiza zasobów, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 224-238. 
5. Naczelnicy … 
6. Rozdroża sztuki, [w:] Dyplom`09, Katalog wystawy, Opole 2009, s. 7-9. 
7. Rosja w drugiej połowie XIX i w początku XX wieku – rys historyczny, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 12-19. (współautor J. Thoma) 
8. Architekci i budowniczowie w Opolu i na Śląsku Opolskim w dobie baroku,  [w:] Polska i jej sąsiedzi XIV-XX w. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Historia, nr. 34, 1998, s. 93-103. 
9. Kandydat na rektora Uniwersytetu Opolskiego 2016. Dr Adam Szymański. Czas na dobre zmiany, broszura wyborcza, Opole 2016, 16 s., ISBN 978-83-63447-03-8.

Mecenat artystyczny i naukowy

1. Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej, Wydanie 2 poprawione i rozszerzone, Opole 2007, ss. 383. ISBN 978-83-62216-66-6. Praca zwarta
2. Bibliotheca Antiqua. Pomnik renesansowej kultury śląskiej, Opole 2008, ss. 235. ISBN 978-83-62216-01-7. Praca zwarta
3. Renesansowa kunstkamera książąt brzeskich jako wyraz mecenatu kulturalnego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 212-223. 
4. Kolekcja arrasów renesansowych księcia Jerzego II Wspaniałego. Próba rekonstrukcji [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 160-177.

Ikonografia, symbolika, emblematyka

1. Ikonografia i symbolika Hydry lernejskiej w świetle ksiąg emblematycznych, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 85-124. 
2. Emblematyczna symbolika kwiatów w żywotach św. Róży z Limy, [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, pod red. E. Matei, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińskiej-Szczepaniak, Opole 2008, s. 389-408.  
3. Motywy antyczne na bramie zamkowej w Brzegu (Ich miejsce w programie ideowym), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Seria Historia, nr 35, 1998, s. 65-85.  
4. Dzieło sztuki jako źródło historyczne, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 178-187. 
5. Treści ideowe zespołu gotyckich nagrobków książąt piastowskich w kaplicy piastowskiej w Opolu, [w:] Polacy i Rosjanie na przestrzeni wieków (XVII-XX w.), pod red. J. Rzońcy, Opole 2000, s. 189-198. 
6. Emblematy historyczne i charakterologiczne w „żywocie” Krystyny Wazy królowej Szwecji, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 115-130. 
7. Alegorie „Wieku chłopiecego”, „Wieku Młodzieńczego”, „Zamysłu zdobywania wiedzy” i „Życia na dworze” z „Theatrum virtutum” Hozjusza i ich emblematyczne źródła, , [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 103-111. 
8. Ikonograficzne bazy w Internecie. Wirtualne muzea, galerie i kolekcje, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 134-147.
9. Emblemat symbolizujący „cudowność narodzin” św. Stanisława Kostki, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 103-112. 
10. Dwanaście cnót kardynała Hozjusza. Personifikacje cnót w „Theatrum virtutum Stanislai Hosii” a „Ikonologia” Cesare Ripy, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 113-127. 
11. Portrety władców Wschodu w Atrium heroicum caesarum … Dominika Custosa, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.11-43.
12. Pomnik „Bohaterskich pocztowców” Felixa Kupscha na tle innych dzieł artysty. Nieznane treści opolskich zabytków, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 188-211.
13. Mankamenty metody ikonograficznej Erwina Panofskyego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 148-159. 

Varia

1. Żywot Willmanna w „Teusche Academiae” Sandrarta – przykład barokowej biografii, [w:] Teki biograficzne, Opole 2007, s.103-118. 
2. Podróże przez Polskę Fryderyka Bernarda Wernera, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.89-99.
3. Muzea w Internecie – nowe funkcje i nowe możliwości, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 37-51. 
4. Biblioteki cyfrowe. Rys historyczny i analiza zasobów, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 224-238. 
5. Naczelnicy … 
6. Rozdroża sztuki, [w:] Dyplom`09, Katalog wystawy, Opole 2009, s. 7-9. 
7. Rosja w drugiej połowie XIX i w początku XX wieku – rys historyczny, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 12-19. (współautor J. Thoma) 
8. Architekci i budowniczowie w Opolu i na Śląsku Opolskim w dobie baroku,  [w:] Polska i jej sąsiedzi XIV-XX w. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Historia, nr. 34, 1998, s. 93-103. 
9. Kandydat na rektora Uniwersytetu Opolskiego 2016. Dr Adam Szymański. Czas na dobre zmiany, broszura wyborcza, Opole 2016, 16 s., ISBN 978-83-63447-03-8.

Mecenat artystyczny i naukowy

1. Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej, Wydanie 2 poprawione i rozszerzone, Opole 2007, ss. 383. ISBN 978-83-62216-66-6. Praca zwarta
2. Bibliotheca Antiqua. Pomnik renesansowej kultury śląskiej, Opole 2008, ss. 235. ISBN 978-83-62216-01-7. Praca zwarta
3. Renesansowa kunstkamera książąt brzeskich jako wyraz mecenatu kulturalnego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 212-223. 
4. Kolekcja arrasów renesansowych księcia Jerzego II Wspaniałego. Próba rekonstrukcji [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 160-177.

Ikonografia, symbolika, emblematyka

1. Ikonografia i symbolika Hydry lernejskiej w świetle ksiąg emblematycznych, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 85-124. 
2. Emblematyczna symbolika kwiatów w żywotach św. Róży z Limy, [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, pod red. E. Matei, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińskiej-Szczepaniak, Opole 2008, s. 389-408.  
3. Motywy antyczne na bramie zamkowej w Brzegu (Ich miejsce w programie ideowym), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Seria Historia, nr 35, 1998, s. 65-85.  
4. Dzieło sztuki jako źródło historyczne, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 178-187. 
5. Treści ideowe zespołu gotyckich nagrobków książąt piastowskich w kaplicy piastowskiej w Opolu, [w:] Polacy i Rosjanie na przestrzeni wieków (XVII-XX w.), pod red. J. Rzońcy, Opole 2000, s. 189-198. 
6. Emblematy historyczne i charakterologiczne w „żywocie” Krystyny Wazy królowej Szwecji, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 115-130. 
7. Alegorie „Wieku chłopiecego”, „Wieku Młodzieńczego”, „Zamysłu zdobywania wiedzy” i „Życia na dworze” z „Theatrum virtutum” Hozjusza i ich emblematyczne źródła, , [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 103-111. 
8. Ikonograficzne bazy w Internecie. Wirtualne muzea, galerie i kolekcje, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 134-147.
9. Emblemat symbolizujący „cudowność narodzin” św. Stanisława Kostki, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 103-112. 
10. Dwanaście cnót kardynała Hozjusza. Personifikacje cnót w „Theatrum virtutum Stanislai Hosii” a „Ikonologia” Cesare Ripy, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 113-127. 
11. Portrety władców Wschodu w Atrium heroicum caesarum … Dominika Custosa, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.11-43.
12. Pomnik „Bohaterskich pocztowców” Felixa Kupscha na tle innych dzieł artysty. Nieznane treści opolskich zabytków, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 188-211.
13. Mankamenty metody ikonograficznej Erwina Panofskyego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 148-159. 

Varia

1. Żywot Willmanna w „Teusche Academiae” Sandrarta – przykład barokowej biografii, [w:] Teki biograficzne, Opole 2007, s.103-118. 
2. Podróże przez Polskę Fryderyka Bernarda Wernera, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.89-99.
3. Muzea w Internecie – nowe funkcje i nowe możliwości, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 37-51. 
4. Biblioteki cyfrowe. Rys historyczny i analiza zasobów, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 224-238. 
5. Naczelnicy … 
6. Rozdroża sztuki, [w:] Dyplom`09, Katalog wystawy, Opole 2009, s. 7-9. 
7. Rosja w drugiej połowie XIX i w początku XX wieku – rys historyczny, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 12-19. (współautor J. Thoma) 
8. Architekci i budowniczowie w Opolu i na Śląsku Opolskim w dobie baroku,  [w:] Polska i jej sąsiedzi XIV-XX w. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Historia, nr. 34, 1998, s. 93-103. 
9. Kandydat na rektora Uniwersytetu Opolskiego 2016. Dr Adam Szymański. Czas na dobre zmiany, broszura wyborcza, Opole 2016, 16 s., ISBN 978-83-63447-03-8.

Biogramy w książce „Złotnicy dworu Romanowów

Poniższy wykaz zawiera biogramy autorstwa dra Adama Szymańskiego. Zapis bibliograficzny został wykonany na podstawie drugiego, poprawionego i uzupełnionego wydania książki. W sumie w słowniku „Złotnicy dworu Romanowów” znajduje się 131 biogramów autorstwa lub współautorstwa dra Adama Szymańskiego.

1. Aarne Johann Wiktor (1863-1934) – Аарне Иоган Виктор, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011 Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, s. 70. 
2. Adler Andrzej Karlowicz. Firma Adler – Адлер Андрей Карловч. Фирма Адлер, [w:] Tamże, s. 70. 
3. Afanasjew Fiodor Aleksejewicz (ur. 1870) – Афанасьев Федор Алексеевич, [w:] Tamże, s. 71.   
4. Aksienow Iwan Michajłowicz (ur. 1831) – Аксенов Иван Михайлобич, [w:] Tamże, s. 71.  
5. Albrecht Karol Juliusz Fiodorowicz (ur. 1841) – Альбрехт Карл Юлиус Федорович, [w:] Tamże, s. 71-72.  
6. Aleksander. Dom handlowy – Александер. Торговый дом, [w:] Tamże, s. 72. 
7. Armfeld Karol Gustaw Hjalmar (1873-1959) – Армфельд Карл Густав Ялмар, [w:] Tamże, s. 72-73.  
8. Arnd. Firma – Арнд. Фирма, [w:] Tamże, s. 73. 
9. Artel Dwudziesty w Moskwie. Spółdzielnia złotników – Артель Двадцатый в Москве, [w:] Tamże, s. 73. 
10. Artel Jedenasty w Moskwie. Spółdzielnia złotników – Артель Одиннадцатый в Москве, [w:] Tamże, s. 74.
11. Artel Pierwszy w Kijowie. Spółdzielnia złotników – Артель Первый в Киеве, [w:] Tamże, s. 74. 
12. Artel Pierwszy w Petersburgu. Spółdzielnia złotników – Артель Первый в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75. 
13. Artel Trzeci w Petersburgu. Spółdzielnia złotników – Артель Трети в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75. 
14. Bacher Józef i Karol (1823-1886) – Бaхер Йосиф и Карль, [w:] Tamże, s. 75-76. 
15. Bielin-Liewkow Abram Salomonowicz (1854-1922) – Бейлин-Левков Абрам Соломонович, [w:] Tamże, s. 76-77.  
16. Birbaum Franz Piotrowicz (ur. 1872) – Бирбаум Франц Петрович, [w:] Tamże, s. 77.  
17. Biuler Krystian (ur. 1855) – Бюлер Христиан, [w:] Tamże, s. 77.  
18. Blank Karol Karlowicz (ur. 1860) – Бланк Карл Карлович, [w:] Tamże, s. 78. 
19. Bojcow Wasilij Wasiliewicz – Бойцов Василий Васильевич, [w:] Tamże, s. 79.  
20. Bok Karol Johanowicz (ur. 1851) – Бокь (Бок) Карл Иоганович, [w:] Tamże, s. 79-80.
21. Bolin. Firma – Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 80-81.  
22. Boucheron. Firma – Бушерон. Фирма, [w:] Tamże, s. 81-82.
23. Bragin Andrzej Stiepanowicz – Брагин Андрей Степанович, [w:] Tamże, s. 82.
24. Braun Mikołaj Karlowicz (ur. 1856) – Браун Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 82-83. 
25. Brejtfus Aleksander Karlowicz (1822-1886) – Брейтфус Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 83.  
26. Brejtfus Ludwig (ur. 1820) – Брейтфус Людвиг, [w:] Tamże, s. 83.  
27. Bricyn (Brycyn) Iwan Stiepanowicz (ur. 1870) – Брицын Иван Степанович, [w:] Tamże, s. 83-84.
28. Bure Paweł – Буре Павел, [w:] Tamże, s. 84.
29. Butz Fryderyk – Бутц Фридрих, [w:] Tamże, s. 84-85.
30. Butz Juliusz Agaton (1847-1912) – Бутц Юлий Агатон, [w:] Tamże, s. 85.
31. Carrington John Bodman – Каррингтон Джон Бодман, [w:] Tamże, s. 85.
32. Cartier Pierre Ludwig – Картье Пьер Людвиг, [w:] Tamże, s. 86.
33. Chlebnikow Iwan Piotrowicz. Chlebnikow I. P. Synowie i Spółka. Firma – Хлебников Иван Петрович. „Хлебников И. П. Сыновя и К”. Фирма, [w:] Tamże, s. 86-87.
34. Czernorokow Mikołaj Andriejewicz – Чернороков Николай Андеевич, [w:] Tamże, s. 87. 
35. Denisow–Uralski Aleksy Kuźmicz – Денисов-Уральский Алексей Козьмич, [w:] Tamże, s. 88-89.  
36. Doskutow Gierasim – Доскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 90.   
37. Engelman Karol Oskar Zygfrydowicz (ur. 1835) – Энгельман Карл Оскар Зигфридович, [w:] Tamże, s. 90.  
38. Fabergé Agaton Gustawowicz (1862-1895) – Фаберже Агафон Густавович, [w:] Tamże, s. 90.  
39. Fabergé Agaton Karlowicz (1876-1951) – Фаберже Агафон Карлович, [w:] Tamże, s. 91.  
40. Fabergé Aleksander Karlowicz (1877-1952) – Фаберже Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 91.  
41. Fabergé Eugeniusz Karlowicz (1874-1969) – Фаберже Евгений Карлович, [w:] Tamże, s. 91-92.  
42. Fabergé Gustaw Piotrowicz (1814-1893) – Фаберже Густав Петрович, [w:] Tamże, s. 92.  
43. Fabergé Karol Gustawowicz (1846-1920) – Фаберже Карл Густавович, [w:] Tamże, s. 92-93.  
44. Fabergé Mikołaj Karlowicz (1884-1939) – Фаберже Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 94.   
45. Finnikow W.J. – Фиников В.Я., [w:] Tamże, s. 94.
46. Fuld F. – Фульд Ф., [w:] Tamże, s. 94-95.
47. Gan (Han) Karol August (1836-1899) – Ган Карл Август, [w:] Tamże, s. 95. 
48. Garrard i Spółka (Asprey & Garrard). Firma – Гаррард (Аспрей и Гаррард). Фирма, [w:] Tamże, s. 96.   
49. Girard Paweł (ur. 1866) – Жирар Павел, [w:] Tamże, s. 98.
50. Gobermann Wolf Haim – Гоберман Вульф Хаим, [w:] Tamże, s. 98.  
51. Graczew Bracia. Firma – Грачевы Братья. Фирма, [w:] Tamże, s. 98-99.
52. Grigoriew Gierasim – Григорьев Герасим, [w:] Tamże, s. 99.  
53. Gubkin Iwan Siemionowicz – Губкин Иван Семенобич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 100.  
54. Gunst Johann Aleksander (1830-1872) – Гунст Иоганн Александр, [w:] Tamże, s. 100.  
55. Gurianow Wasilij Pawłowicz (ur. 1867) – Гурьянов Василий Павлович, [w:] Tamże, s. 101.
56. Guthejl Fryderyk Karol (ur. 1856) – Гутхейль Фридрих Карл, [w:] Tamże, s. 101.
57. Haltenhoff (Altenhofer ?) Aleksander Henryk (ur. 1839) – Гальтенгоф Александр Генрих, [w:] Tamże, s. 102. 
58. Hollming August Fryderyk (1854-1913) – Холлминг Август Фредерик, [w:] Tamże, s. 103.  
59. Holmström August Wilhelm (1829-1903) – Хольмстрем Август Вильгельм, [w:] Tamże, s. 103-104.  
60. Iwanow Aleksander Dementiewicz – Иванов Александр Дементьевич, [w:] Tamże, s. 104.
61. Jannasz (zm. 1852) – Яннаш, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 104.  
62. Jestifiejew Włodzimierz – Естифеев Владимир, [w:] Tamże, s. 104. 
63. Kach Aleksander. Firma – Кач Александр. Фирма, [w:] Tamże, s. 105. 
64. Kaługuin Aleksander Wasiliewicz – Калугин Александр Васильевич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 105. 
65. Keibel Johann Wilhelm (1788-1862) – Кейбель Иоганн Вильгельм, [w:] Tamże, s. 106.  
66. Keibel Juliusz (1825-1882) – Кейбель Юлиус, [w:] Tamże, s. 107.  
67. Klingert. Firma – Клингерт. Фирмa, [w:] Tamże, s. 108.
68. Koch Robert i Ludwig. Firma – Кох Роберт и Луи. Фирма, [w:] Tamże, s. 108. 
69. Koechli (Köchli, Koechly) Fryderyk Krystian Iwanowicz (1837-1909) – Кехли Фридрих Христиан Иванович, [w:] Tamże, s. 109. 
70. Kolkowski Osip Osipowicz (zm. 1874) – Колковский Осип Осипович, (współautor biogramu P. Iwanow), [w:] Tamże, s. 110.   
71. Kollin Eryk August (1836-1901) – Коллин Эрик Август, [w:] Tamże, s. 110.   
72. Kordes Aleksander (1802-1868) – Кордес Александр, [w:] Tamże, s. 110-111.  
73. Kotmann (Kotman) Edward. Firma – Котман Элуард. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 111. 
74. Kurliukow Orest Fiedorowicz (ur. 1845) – Курлюков Орест Федорович, [w:] Tamże, s. 113. 
75. Lalique René (1860-1945) – Лалик Рене, [w:] Tamże, s. 114. 
76. Lichaczew i Synowie. Firma – Лихачев и Сыновья. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 114-115.
77. Liubawin Aleksander Benedyktowicz – Любавин Александр Венедыктович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 115.   
78. Lorie Fiodor Antonowicz. Lorie. Firma – Лорие Фиодор Антонович. Лорие. Фирма, [w:] Tamże, s. 116.   
79. Löwenstein – Левенштейн, [w:] Tamże, s. 116.   
80. Łoskutow Gerasim – Лоскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 116-117. 
81. Masojedow Wasilij Andrejewicz (ur. 1836) – Мясоедов Василий Андреевич, [w:] Tamże, s. 117.  
82. Michelson Andrzej (1839-1913) – Михельсон Андерс, [w:] Tamże, s. 117.  
83. Morozow Iwan Jakimowicz (1825-1885) – Морозов Иван Екимович, [w:] Tamże, s. 118. 
84. Newalainen Anders Johann (Andrzej Jan) (1858-1933) – Неваляйнен Андерс Иоганн, [w:] Tamże, s. 118-119.
85. Nichols i Plinke. Firma – Никольс и Плинке. Фирма, [w:] Tamże, s. 119. 
86. Niemirow-Kołodkin Mikołaj Wasiliewicz – Немиров-Колодкин Николай Васильевич, [w:] Tamże, s. 120.  
87. Niukannen Gabriel – Ньюканнен Габриэль, [w:] Tamże, s. 120.   
88. Odiot Jean Baptiste Claude (1763-1850) – Олио Жан Клод Батист, [w:] Tamże, s. 120-121.
89. Olsonius Jan Ferdynand (1823-1888) – Олсониус Иоганн Фердинанд, [w:] Tamże, s. 121.  
90. Ołowianisznikow P. i Synowie. Firma jubilerska – Оловянишников П. и Сыновья. Фирма, [w:] Tamże, s. 121.
91. Osipow Dymitr Iwanowicz (ur. 1860) – Осипов Дмитрий Иванович, [w:] Tamże, s. 122.
92. Owczynnikow Paweł Akimowicz (1820-1888) – Овчинников Павел Акимович, [w:] Tamże, s. 122-123.
93. Perchin Michał (1860-1903) – Перхин Михаил Евлампиевич, [w:] Tamże, s. 124.  
94. Pihl Knut Oskar Gustawowicz (1860-1897) – Пиль Кнут Оскар Густавович, [w:] Tamże, s. 124.   
95. Postnikow Andrzej Michajłowicz – Постников Андрей Михайлович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 125.
96. Rappoport Izaak Abramowicz (1851-1917) – Раппорт Исаак Арамович, [w:] Tamże, s. 126.  
97. Reichard Filip Henryk Wilhelm Oskar Piotrowicz (ur. 1855) – Рейхард Филиппь Гейнрих Вилгельмь Оскар Петрович, [w:] Tamże, s. 126. 
98. Rückert Fiodor Iwanowicz (1840-1917) – Рюкерт Фиодор Иванович, [w:] Tamże, s. 127. 
99. Saporznikow A. i W. (Saposznikow ?). Firma – Сапожниковы А. и В. Фирма, [w:] Tamże, s. 127-128.
100. Sazikow. Firma – Сазиковы. Фирма, [w:] Tamże, s. 128-129.
101. Schramm Edward Wilhelm – Шрамм Эдуард Вильгельм, [w:] Tamże, s. 129.  
102. Siemionowa Maria Wasiliewna – Семенова Мария Василевна, [w:] Tamże, s. 129-130.
103. Smirnow Dymitr Łukin – Смирнов Дмитрий Лукин, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 130. 
104. Sokołow Aleksander Nikołajewicz – Соколов Александр Николаевич, [w:] Tamże, s. 130. 
105. Sołowiew Włodzimierz – Соловьев Владимир, [w:] Tamże, s. 131.  
106. Stroganow. Cesarska Akademia Sztuk i Przemysłu Stroganowa (Szkoła Przemysłu Artystycznego) – Императорское Строгановское Училище, [w:] Tamże, s. 131.  
107. Sumin Awenir Iwanowicz – Сумин Авенир Иванович, [w:] Tamże, s. 131-132.
108. Sytow Wasyl Jegorowicz (1822-1898) – Сытов Василий Егорович, [w:] Tamże, s. 132.
109. Szanks James Steward. Szanks i Bolin. Firma – Шанкс Джемс Стюард. Шанкс и Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 132-133.
110. Szwan Robert Fryderykowicz – Шван Роберт, [w:] Tamże, s. 133.  
111. Tiepponen Aleksander H. – Теппонен Александр Х., [w:] Tamże, s. 134.
112. Tiffany. Firma – Тиффани. Фирма, [w:] Tamże, s. 135.
113. Tillander Aleksander Edward (1837-1918) – Тилландер Александр Эдуард, [w:] Tamże, s. 135.  
114. Treiberg Aleksander Iwanowicz (ur. 1837) – Трейберг Александр Иванович, [w:] Tamże, s. 136.   
115. Utkin Grigorij Iwanowicz (ur. 1870) – Уткин Григорий Иванович, [w:] Tamże, s. 137.
116. Vaillant Jean Baptysta – Вальян Жан Батист, [w:] Tamże, s. 137.
117. Wakeewa Stefan Kiryłowicz (1843-1910) – Вякива Стефан Кириллович, [w:] Tamże, s. 138.  
118. Werfel Karol Fiodorowicz – Верфель Карл Федорович, [w:] Tamże, s. 138-139.  
119. Vever. Firma – Вевер. Фирма, [w:] Tamże, s. 139.  
120. Wierchowcew Fiodor (1804-1867) – Верховцевъ Фёдор, [w:] Tamże, s. 139-140.  
121. Wierchowcew Siergiej (1804-1867) – Верховцевъ Сергей, [w:] Tamże, s. 140.
122. Wierzbicki Henryk – Вержбиский Генрих, [w:] Tamże, s. 140.  
123. Wigström Henryk Emmanuel (1862-1923) – Вигстрем Генрих Иммануил, [w:] Tamże, s. 141.  
124. Wiśniewski – Вишневский, [w:] Tamże, s. 141.  
125. Witaliew Dymitr Fiodorowicz – Виталиев Дмитрий Федорович, [w:] Tamże, s. 141.
126. Władimirow. Firma – Владимиров. Фирма, [w:] Tamże, s. 142.
127. Wołkow Siemion Kalinicz – Волков Семен Калинин, [w:] Tamże, s. 142.
128. Worbs Johann Osipowicz – Ворбс Иоганн Осипович, [w:] Tamże, s. 142.  
129. Votkey Karol (ur. 1824) – Воткей Карль, [w:] Tamże, s. 143.
130. Zeftigen Konstanty-Fryderyk Karlowicz (1814-1889) – Зефтиген Константин-Фридрих Карлович, [w:] Tamże, s. 143.
131. Zeftigen Leopold Karlowicz (1821-1888) – Зефтиген Леопольд Карлович, [w:] Tamże, s. 143. 

Biogramy w książce „Złotnicy dworu Romanowów

Poniższy wykaz zawiera biogramy autorstwa dra Adama Szymańskiego. Zapis bibliograficzny został wykonany na podstawie drugiego, poprawionego i uzupełnionego wydania książki. W sumie w słowniku „Złotnicy dworu Romanowów” znajduje się 131 biogramów autorstwa lub współautorstwa dra Adama Szymańskiego.

1. Aarne Johann Wiktor (1863-1934) – Аарне Иоган Виктор, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011 Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, s. 70. 
2. Adler Andrzej Karlowicz. Firma Adler – Адлер Андрей Карловч. Фирма Адлер, [w:] Tamże, s. 70. 
3. Afanasjew Fiodor Aleksejewicz (ur. 1870) – Афанасьев Федор Алексеевич, [w:] Tamże, s. 71.   
4. Aksienow Iwan Michajłowicz (ur. 1831) – Аксенов Иван Михайлобич, [w:] Tamże, s. 71.  
5. Albrecht Karol Juliusz Fiodorowicz (ur. 1841) – Альбрехт Карл Юлиус Федорович, [w:] Tamże, s. 71-72.  
6. Aleksander. Dom handlowy – Александер. Торговый дом, [w:] Tamże, s. 72. 
7. Armfeld Karol Gustaw Hjalmar (1873-1959) – Армфельд Карл Густав Ялмар, [w:] Tamże, s. 72-73.  
8. Arnd. Firma – Арнд. Фирма, [w:] Tamże, s. 73. 
9. Artel Dwudziesty w Moskwie. Spółdzielnia złotników – Артель Двадцатый в Москве, [w:] Tamże, s. 73. 
10. Artel Jedenasty w Moskwie. Spółdzielnia złotników – Артель Одиннадцатый в Москве, [w:] Tamże, s. 74.
11. Artel Pierwszy w Kijowie. Spółdzielnia złotników – Артель Первый в Киеве, [w:] Tamże, s. 74. 
12. Artel Pierwszy w Petersburgu. Spółdzielnia złotników – Артель Первый в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75. 
13. Artel Trzeci w Petersburgu. Spółdzielnia złotników – Артель Трети в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75. 
14. Bacher Józef i Karol (1823-1886) – Бaхер Йосиф и Карль, [w:] Tamże, s. 75-76. 
15. Bielin-Liewkow Abram Salomonowicz (1854-1922) – Бейлин-Левков Абрам Соломонович, [w:] Tamże, s. 76-77.  
16. Birbaum Franz Piotrowicz (ur. 1872) – Бирбаум Франц Петрович, [w:] Tamże, s. 77.  
17. Biuler Krystian (ur. 1855) – Бюлер Христиан, [w:] Tamże, s. 77.  
18. Blank Karol Karlowicz (ur. 1860) – Бланк Карл Карлович, [w:] Tamże, s. 78. 
19. Bojcow Wasilij Wasiliewicz – Бойцов Василий Васильевич, [w:] Tamże, s. 79.  
20. Bok Karol Johanowicz (ur. 1851) – Бокь (Бок) Карл Иоганович, [w:] Tamże, s. 79-80.
21. Bolin. Firma – Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 80-81.  
22. Boucheron. Firma – Бушерон. Фирма, [w:] Tamże, s. 81-82.
23. Bragin Andrzej Stiepanowicz – Брагин Андрей Степанович, [w:] Tamże, s. 82.
24. Braun Mikołaj Karlowicz (ur. 1856) – Браун Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 82-83. 
25. Brejtfus Aleksander Karlowicz (1822-1886) – Брейтфус Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 83.  
26. Brejtfus Ludwig (ur. 1820) – Брейтфус Людвиг, [w:] Tamże, s. 83.  
27. Bricyn (Brycyn) Iwan Stiepanowicz (ur. 1870) – Брицын Иван Степанович, [w:] Tamże, s. 83-84.
28. Bure Paweł – Буре Павел, [w:] Tamże, s. 84.
29. Butz Fryderyk – Бутц Фридрих, [w:] Tamże, s. 84-85.
30. Butz Juliusz Agaton (1847-1912) – Бутц Юлий Агатон, [w:] Tamże, s. 85.
31. Carrington John Bodman – Каррингтон Джон Бодман, [w:] Tamże, s. 85.
32. Cartier Pierre Ludwig – Картье Пьер Людвиг, [w:] Tamże, s. 86.
33. Chlebnikow Iwan Piotrowicz. Chlebnikow I. P. Synowie i Spółka. Firma – Хлебников Иван Петрович. „Хлебников И. П. Сыновя и К”. Фирма, [w:] Tamże, s. 86-87.
34. Czernorokow Mikołaj Andriejewicz – Чернороков Николай Андеевич, [w:] Tamże, s. 87. 
35. Denisow–Uralski Aleksy Kuźmicz – Денисов-Уральский Алексей Козьмич, [w:] Tamże, s. 88-89.  
36. Doskutow Gierasim – Доскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 90.   
37. Engelman Karol Oskar Zygfrydowicz (ur. 1835) – Энгельман Карл Оскар Зигфридович, [w:] Tamże, s. 90.  
38. Fabergé Agaton Gustawowicz (1862-1895) – Фаберже Агафон Густавович, [w:] Tamże, s. 90.  
39. Fabergé Agaton Karlowicz (1876-1951) – Фаберже Агафон Карлович, [w:] Tamże, s. 91.  
40. Fabergé Aleksander Karlowicz (1877-1952) – Фаберже Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 91.  
41. Fabergé Eugeniusz Karlowicz (1874-1969) – Фаберже Евгений Карлович, [w:] Tamże, s. 91-92.  
42. Fabergé Gustaw Piotrowicz (1814-1893) – Фаберже Густав Петрович, [w:] Tamże, s. 92.  
43. Fabergé Karol Gustawowicz (1846-1920) – Фаберже Карл Густавович, [w:] Tamże, s. 92-93.  
44. Fabergé Mikołaj Karlowicz (1884-1939) – Фаберже Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 94.   
45. Finnikow W.J. – Фиников В.Я., [w:] Tamże, s. 94.
46. Fuld F. – Фульд Ф., [w:] Tamże, s. 94-95.
47. Gan (Han) Karol August (1836-1899) – Ган Карл Август, [w:] Tamże, s. 95. 
48. Garrard i Spółka (Asprey & Garrard). Firma – Гаррард (Аспрей и Гаррард). Фирма, [w:] Tamże, s. 96.   
49. Girard Paweł (ur. 1866) – Жирар Павел, [w:] Tamże, s. 98.
50. Gobermann Wolf Haim – Гоберман Вульф Хаим, [w:] Tamże, s. 98.  
51. Graczew Bracia. Firma – Грачевы Братья. Фирма, [w:] Tamże, s. 98-99.
52. Grigoriew Gierasim – Григорьев Герасим, [w:] Tamże, s. 99.  
53. Gubkin Iwan Siemionowicz – Губкин Иван Семенобич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 100.  
54. Gunst Johann Aleksander (1830-1872) – Гунст Иоганн Александр, [w:] Tamże, s. 100.  
55. Gurianow Wasilij Pawłowicz (ur. 1867) – Гурьянов Василий Павлович, [w:] Tamże, s. 101.
56. Guthejl Fryderyk Karol (ur. 1856) – Гутхейль Фридрих Карл, [w:] Tamże, s. 101.
57. Haltenhoff (Altenhofer ?) Aleksander Henryk (ur. 1839) – Гальтенгоф Александр Генрих, [w:] Tamże, s. 102. 
58. Hollming August Fryderyk (1854-1913) – Холлминг Август Фредерик, [w:] Tamże, s. 103.  
59. Holmström August Wilhelm (1829-1903) – Хольмстрем Август Вильгельм, [w:] Tamże, s. 103-104.  
60. Iwanow Aleksander Dementiewicz – Иванов Александр Дементьевич, [w:] Tamże, s. 104.
61. Jannasz (zm. 1852) – Яннаш, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 104.  
62. Jestifiejew Włodzimierz – Естифеев Владимир, [w:] Tamże, s. 104. 
63. Kach Aleksander. Firma – Кач Александр. Фирма, [w:] Tamże, s. 105. 
64. Kaługuin Aleksander Wasiliewicz – Калугин Александр Васильевич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 105. 
65. Keibel Johann Wilhelm (1788-1862) – Кейбель Иоганн Вильгельм, [w:] Tamże, s. 106.  
66. Keibel Juliusz (1825-1882) – Кейбель Юлиус, [w:] Tamże, s. 107.  
67. Klingert. Firma – Клингерт. Фирмa, [w:] Tamże, s. 108.
68. Koch Robert i Ludwig. Firma – Кох Роберт и Луи. Фирма, [w:] Tamże, s. 108. 
69. Koechli (Köchli, Koechly) Fryderyk Krystian Iwanowicz (1837-1909) – Кехли Фридрих Христиан Иванович, [w:] Tamże, s. 109. 
70. Kolkowski Osip Osipowicz (zm. 1874) – Колковский Осип Осипович, (współautor biogramu P. Iwanow), [w:] Tamże, s. 110.   
71. Kollin Eryk August (1836-1901) – Коллин Эрик Август, [w:] Tamże, s. 110.   
72. Kordes Aleksander (1802-1868) – Кордес Александр, [w:] Tamże, s. 110-111.  
73. Kotmann (Kotman) Edward. Firma – Котман Элуард. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 111. 
74. Kurliukow Orest Fiedorowicz (ur. 1845) – Курлюков Орест Федорович, [w:] Tamże, s. 113. 
75. Lalique René (1860-1945) – Лалик Рене, [w:] Tamże, s. 114. 
76. Lichaczew i Synowie. Firma – Лихачев и Сыновья. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 114-115.
77. Liubawin Aleksander Benedyktowicz – Любавин Александр Венедыктович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 115.   
78. Lorie Fiodor Antonowicz. Lorie. Firma – Лорие Фиодор Антонович. Лорие. Фирма, [w:] Tamże, s. 116.   
79. Löwenstein – Левенштейн, [w:] Tamże, s. 116.   
80. Łoskutow Gerasim – Лоскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 116-117. 
81. Masojedow Wasilij Andrejewicz (ur. 1836) – Мясоедов Василий Андреевич, [w:] Tamże, s. 117.  
82. Michelson Andrzej (1839-1913) – Михельсон Андерс, [w:] Tamże, s. 117.  
83. Morozow Iwan Jakimowicz (1825-1885) – Морозов Иван Екимович, [w:] Tamże, s. 118. 
84. Newalainen Anders Johann (Andrzej Jan) (1858-1933) – Неваляйнен Андерс Иоганн, [w:] Tamże, s. 118-119.
85. Nichols i Plinke. Firma – Никольс и Плинке. Фирма, [w:] Tamże, s. 119. 
86. Niemirow-Kołodkin Mikołaj Wasiliewicz – Немиров-Колодкин Николай Васильевич, [w:] Tamże, s. 120.  
87. Niukannen Gabriel – Ньюканнен Габриэль, [w:] Tamże, s. 120.   
88. Odiot Jean Baptiste Claude (1763-1850) – Олио Жан Клод Батист, [w:] Tamże, s. 120-121.
89. Olsonius Jan Ferdynand (1823-1888) – Олсониус Иоганн Фердинанд, [w:] Tamże, s. 121.  
90. Ołowianisznikow P. i Synowie. Firma jubilerska – Оловянишников П. и Сыновья. Фирма, [w:] Tamże, s. 121.
91. Osipow Dymitr Iwanowicz (ur. 1860) – Осипов Дмитрий Иванович, [w:] Tamże, s. 122.
92. Owczynnikow Paweł Akimowicz (1820-1888) – Овчинников Павел Акимович, [w:] Tamże, s. 122-123.
93. Perchin Michał (1860-1903) – Перхин Михаил Евлампиевич, [w:] Tamże, s. 124.  
94. Pihl Knut Oskar Gustawowicz (1860-1897) – Пиль Кнут Оскар Густавович, [w:] Tamże, s. 124.   
95. Postnikow Andrzej Michajłowicz – Постников Андрей Михайлович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 125.
96. Rappoport Izaak Abramowicz (1851-1917) – Раппорт Исаак Арамович, [w:] Tamże, s. 126.  
97. Reichard Filip Henryk Wilhelm Oskar Piotrowicz (ur. 1855) – Рейхард Филиппь Гейнрих Вилгельмь Оскар Петрович, [w:] Tamże, s. 126. 
98. Rückert Fiodor Iwanowicz (1840-1917) – Рюкерт Фиодор Иванович, [w:] Tamże, s. 127. 
99. Saporznikow A. i W. (Saposznikow ?). Firma – Сапожниковы А. и В. Фирма, [w:] Tamże, s. 127-128.
100. Sazikow. Firma – Сазиковы. Фирма, [w:] Tamże, s. 128-129.
101. Schramm Edward Wilhelm – Шрамм Эдуард Вильгельм, [w:] Tamże, s. 129.  
102. Siemionowa Maria Wasiliewna – Семенова Мария Василевна, [w:] Tamże, s. 129-130.
103. Smirnow Dymitr Łukin – Смирнов Дмитрий Лукин, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 130. 
104. Sokołow Aleksander Nikołajewicz – Соколов Александр Николаевич, [w:] Tamże, s. 130. 
105. Sołowiew Włodzimierz – Соловьев Владимир, [w:] Tamże, s. 131.  
106. Stroganow. Cesarska Akademia Sztuk i Przemysłu Stroganowa (Szkoła Przemysłu Artystycznego) – Императорское Строгановское Училище, [w:] Tamże, s. 131.  
107. Sumin Awenir Iwanowicz – Сумин Авенир Иванович, [w:] Tamże, s. 131-132.
108. Sytow Wasyl Jegorowicz (1822-1898) – Сытов Василий Егорович, [w:] Tamże, s. 132.
109. Szanks James Steward. Szanks i Bolin. Firma – Шанкс Джемс Стюард. Шанкс и Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 132-133.
110. Szwan Robert Fryderykowicz – Шван Роберт, [w:] Tamże, s. 133.  
111. Tiepponen Aleksander H. – Теппонен Александр Х., [w:] Tamże, s. 134.
112. Tiffany. Firma – Тиффани. Фирма, [w:] Tamże, s. 135.
113. Tillander Aleksander Edward (1837-1918) – Тилландер Александр Эдуард, [w:] Tamże, s. 135.  
114. Treiberg Aleksander Iwanowicz (ur. 1837) – Трейберг Александр Иванович, [w:] Tamże, s. 136.   
115. Utkin Grigorij Iwanowicz (ur. 1870) – Уткин Григорий Иванович, [w:] Tamże, s. 137.
116. Vaillant Jean Baptysta – Вальян Жан Батист, [w:] Tamże, s. 137.
117. Wakeewa Stefan Kiryłowicz (1843-1910) – Вякива Стефан Кириллович, [w:] Tamże, s. 138.  
118. Werfel Karol Fiodorowicz – Верфель Карл Федорович, [w:] Tamże, s. 138-139.  
119. Vever. Firma – Вевер. Фирма, [w:] Tamże, s. 139.  
120. Wierchowcew Fiodor (1804-1867) – Верховцевъ Фёдор, [w:] Tamże, s. 139-140.  
121. Wierchowcew Siergiej (1804-1867) – Верховцевъ Сергей, [w:] Tamże, s. 140.
122. Wierzbicki Henryk – Вержбиский Генрих, [w:] Tamże, s. 140.  
123. Wigström Henryk Emmanuel (1862-1923) – Вигстрем Генрих Иммануил, [w:] Tamże, s. 141.  
124. Wiśniewski – Вишневский, [w:] Tamże, s. 141.  
125. Witaliew Dymitr Fiodorowicz – Виталиев Дмитрий Федорович, [w:] Tamże, s. 141.
126. Władimirow. Firma – Владимиров. Фирма, [w:] Tamże, s. 142.
127. Wołkow Siemion Kalinicz – Волков Семен Калинин, [w:] Tamże, s. 142.
128. Worbs Johann Osipowicz – Ворбс Иоганн Осипович, [w:] Tamże, s. 142.  
129. Votkey Karol (ur. 1824) – Воткей Карль, [w:] Tamże, s. 143.
130. Zeftigen Konstanty-Fryderyk Karlowicz (1814-1889) – Зефтиген Константин-Фридрих Карлович, [w:] Tamże, s. 143.
131. Zeftigen Leopold Karlowicz (1821-1888) – Зефтиген Леопольд Карлович, [w:] Tamże, s. 143. 

Biogramy w książce „Złotnicy dworu Romanowów

Poniższy wykaz zawiera biogramy autorstwa dra Adama Szymańskiego. Zapis bibliograficzny został wykonany na podstawie drugiego, poprawionego i uzupełnionego wydania książki. W sumie w słowniku „Złotnicy dworu Romanowów” znajduje się 131 biogramów autorstwa lub współautorstwa dra Adama Szymańskiego.

1. Aarne Johann Wiktor (1863-1934) – Аарне Иоган Виктор, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011 Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, s. 70. 
2. Adler Andrzej Karlowicz. Firma Adler – Адлер Андрей Карловч. Фирма Адлер, [w:] Tamże, s. 70. 
3. Afanasjew Fiodor Aleksejewicz (ur. 1870) – Афанасьев Федор Алексеевич, [w:] Tamże, s. 71.   
4. Aksienow Iwan Michajłowicz (ur. 1831) – Аксенов Иван Михайлобич, [w:] Tamże, s. 71.  
5. Albrecht Karol Juliusz Fiodorowicz (ur. 1841) – Альбрехт Карл Юлиус Федорович, [w:] Tamże, s. 71-72.  
6. Aleksander. Dom handlowy – Александер. Торговый дом, [w:] Tamże, s. 72. 
7. Armfeld Karol Gustaw Hjalmar (1873-1959) – Армфельд Карл Густав Ялмар, [w:] Tamże, s. 72-73.  
8. Arnd. Firma – Арнд. Фирма, [w:] Tamże, s. 73. 
9. Artel Dwudziesty w Moskwie. Spółdzielnia złotników – Артель Двадцатый в Москве, [w:] Tamże, s. 73. 
10. Artel Jedenasty w Moskwie. Spółdzielnia złotników – Артель Одиннадцатый в Москве, [w:] Tamże, s. 74.
11. Artel Pierwszy w Kijowie. Spółdzielnia złotników – Артель Первый в Киеве, [w:] Tamże, s. 74. 
12. Artel Pierwszy w Petersburgu. Spółdzielnia złotników – Артель Первый в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75. 
13. Artel Trzeci w Petersburgu. Spółdzielnia złotników – Артель Трети в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75. 
14. Bacher Józef i Karol (1823-1886) – Бaхер Йосиф и Карль, [w:] Tamże, s. 75-76. 
15. Bielin-Liewkow Abram Salomonowicz (1854-1922) – Бейлин-Левков Абрам Соломонович, [w:] Tamże, s. 76-77.  
16. Birbaum Franz Piotrowicz (ur. 1872) – Бирбаум Франц Петрович, [w:] Tamże, s. 77.  
17. Biuler Krystian (ur. 1855) – Бюлер Христиан, [w:] Tamże, s. 77.  
18. Blank Karol Karlowicz (ur. 1860) – Бланк Карл Карлович, [w:] Tamże, s. 78. 
19. Bojcow Wasilij Wasiliewicz – Бойцов Василий Васильевич, [w:] Tamże, s. 79.  
20. Bok Karol Johanowicz (ur. 1851) – Бокь (Бок) Карл Иоганович, [w:] Tamże, s. 79-80.
21. Bolin. Firma – Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 80-81.  
22. Boucheron. Firma – Бушерон. Фирма, [w:] Tamże, s. 81-82.
23. Bragin Andrzej Stiepanowicz – Брагин Андрей Степанович, [w:] Tamże, s. 82.
24. Braun Mikołaj Karlowicz (ur. 1856) – Браун Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 82-83. 
25. Brejtfus Aleksander Karlowicz (1822-1886) – Брейтфус Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 83.  
26. Brejtfus Ludwig (ur. 1820) – Брейтфус Людвиг, [w:] Tamże, s. 83.  
27. Bricyn (Brycyn) Iwan Stiepanowicz (ur. 1870) – Брицын Иван Степанович, [w:] Tamże, s. 83-84.
28. Bure Paweł – Буре Павел, [w:] Tamże, s. 84.
29. Butz Fryderyk – Бутц Фридрих, [w:] Tamże, s. 84-85.
30. Butz Juliusz Agaton (1847-1912) – Бутц Юлий Агатон, [w:] Tamże, s. 85.
31. Carrington John Bodman – Каррингтон Джон Бодман, [w:] Tamże, s. 85.
32. Cartier Pierre Ludwig – Картье Пьер Людвиг, [w:] Tamże, s. 86.
33. Chlebnikow Iwan Piotrowicz. Chlebnikow I. P. Synowie i Spółka. Firma – Хлебников Иван Петрович. „Хлебников И. П. Сыновя и К”. Фирма, [w:] Tamże, s. 86-87.
34. Czernorokow Mikołaj Andriejewicz – Чернороков Николай Андеевич, [w:] Tamże, s. 87. 
35. Denisow–Uralski Aleksy Kuźmicz – Денисов-Уральский Алексей Козьмич, [w:] Tamże, s. 88-89.  
36. Doskutow Gierasim – Доскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 90.   
37. Engelman Karol Oskar Zygfrydowicz (ur. 1835) – Энгельман Карл Оскар Зигфридович, [w:] Tamże, s. 90.  
38. Fabergé Agaton Gustawowicz (1862-1895) – Фаберже Агафон Густавович, [w:] Tamże, s. 90.  
39. Fabergé Agaton Karlowicz (1876-1951) – Фаберже Агафон Карлович, [w:] Tamże, s. 91.  
40. Fabergé Aleksander Karlowicz (1877-1952) – Фаберже Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 91.  
41. Fabergé Eugeniusz Karlowicz (1874-1969) – Фаберже Евгений Карлович, [w:] Tamże, s. 91-92.  
42. Fabergé Gustaw Piotrowicz (1814-1893) – Фаберже Густав Петрович, [w:] Tamże, s. 92.  
43. Fabergé Karol Gustawowicz (1846-1920) – Фаберже Карл Густавович, [w:] Tamże, s. 92-93.  
44. Fabergé Mikołaj Karlowicz (1884-1939) – Фаберже Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 94.   
45. Finnikow W.J. – Фиников В.Я., [w:] Tamże, s. 94.
46. Fuld F. – Фульд Ф., [w:] Tamże, s. 94-95.
47. Gan (Han) Karol August (1836-1899) – Ган Карл Август, [w:] Tamże, s. 95. 
48. Garrard i Spółka (Asprey & Garrard). Firma – Гаррард (Аспрей и Гаррард). Фирма, [w:] Tamże, s. 96.   
49. Girard Paweł (ur. 1866) – Жирар Павел, [w:] Tamże, s. 98.
50. Gobermann Wolf Haim – Гоберман Вульф Хаим, [w:] Tamże, s. 98.  
51. Graczew Bracia. Firma – Грачевы Братья. Фирма, [w:] Tamże, s. 98-99.
52. Grigoriew Gierasim – Григорьев Герасим, [w:] Tamże, s. 99.  
53. Gubkin Iwan Siemionowicz – Губкин Иван Семенобич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 100.  
54. Gunst Johann Aleksander (1830-1872) – Гунст Иоганн Александр, [w:] Tamże, s. 100.  
55. Gurianow Wasilij Pawłowicz (ur. 1867) – Гурьянов Василий Павлович, [w:] Tamże, s. 101.
56. Guthejl Fryderyk Karol (ur. 1856) – Гутхейль Фридрих Карл, [w:] Tamże, s. 101.
57. Haltenhoff (Altenhofer ?) Aleksander Henryk (ur. 1839) – Гальтенгоф Александр Генрих, [w:] Tamże, s. 102. 
58. Hollming August Fryderyk (1854-1913) – Холлминг Август Фредерик, [w:] Tamże, s. 103.  
59. Holmström August Wilhelm (1829-1903) – Хольмстрем Август Вильгельм, [w:] Tamże, s. 103-104.  
60. Iwanow Aleksander Dementiewicz – Иванов Александр Дементьевич, [w:] Tamże, s. 104.
61. Jannasz (zm. 1852) – Яннаш, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 104.  
62. Jestifiejew Włodzimierz – Естифеев Владимир, [w:] Tamże, s. 104. 
63. Kach Aleksander. Firma – Кач Александр. Фирма, [w:] Tamże, s. 105. 
64. Kaługuin Aleksander Wasiliewicz – Калугин Александр Васильевич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 105. 
65. Keibel Johann Wilhelm (1788-1862) – Кейбель Иоганн Вильгельм, [w:] Tamże, s. 106.  
66. Keibel Juliusz (1825-1882) – Кейбель Юлиус, [w:] Tamże, s. 107.  
67. Klingert. Firma – Клингерт. Фирмa, [w:] Tamże, s. 108.
68. Koch Robert i Ludwig. Firma – Кох Роберт и Луи. Фирма, [w:] Tamże, s. 108. 
69. Koechli (Köchli, Koechly) Fryderyk Krystian Iwanowicz (1837-1909) – Кехли Фридрих Христиан Иванович, [w:] Tamże, s. 109. 
70. Kolkowski Osip Osipowicz (zm. 1874) – Колковский Осип Осипович, (współautor biogramu P. Iwanow), [w:] Tamże, s. 110.   
71. Kollin Eryk August (1836-1901) – Коллин Эрик Август, [w:] Tamże, s. 110.   
72. Kordes Aleksander (1802-1868) – Кордес Александр, [w:] Tamże, s. 110-111.  
73. Kotmann (Kotman) Edward. Firma – Котман Элуард. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 111. 
74. Kurliukow Orest Fiedorowicz (ur. 1845) – Курлюков Орест Федорович, [w:] Tamże, s. 113. 
75. Lalique René (1860-1945) – Лалик Рене, [w:] Tamże, s. 114. 
76. Lichaczew i Synowie. Firma – Лихачев и Сыновья. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 114-115.
77. Liubawin Aleksander Benedyktowicz – Любавин Александр Венедыктович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 115.   
78. Lorie Fiodor Antonowicz. Lorie. Firma – Лорие Фиодор Антонович. Лорие. Фирма, [w:] Tamże, s. 116.   
79. Löwenstein – Левенштейн, [w:] Tamże, s. 116.   
80. Łoskutow Gerasim – Лоскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 116-117. 
81. Masojedow Wasilij Andrejewicz (ur. 1836) – Мясоедов Василий Андреевич, [w:] Tamże, s. 117.  
82. Michelson Andrzej (1839-1913) – Михельсон Андерс, [w:] Tamże, s. 117.  
83. Morozow Iwan Jakimowicz (1825-1885) – Морозов Иван Екимович, [w:] Tamże, s. 118. 
84. Newalainen Anders Johann (Andrzej Jan) (1858-1933) – Неваляйнен Андерс Иоганн, [w:] Tamże, s. 118-119.
85. Nichols i Plinke. Firma – Никольс и Плинке. Фирма, [w:] Tamże, s. 119. 
86. Niemirow-Kołodkin Mikołaj Wasiliewicz – Немиров-Колодкин Николай Васильевич, [w:] Tamże, s. 120.  
87. Niukannen Gabriel – Ньюканнен Габриэль, [w:] Tamże, s. 120.   
88. Odiot Jean Baptiste Claude (1763-1850) – Олио Жан Клод Батист, [w:] Tamże, s. 120-121.
89. Olsonius Jan Ferdynand (1823-1888) – Олсониус Иоганн Фердинанд, [w:] Tamże, s. 121.  
90. Ołowianisznikow P. i Synowie. Firma jubilerska – Оловянишников П. и Сыновья. Фирма, [w:] Tamże, s. 121.
91. Osipow Dymitr Iwanowicz (ur. 1860) – Осипов Дмитрий Иванович, [w:] Tamże, s. 122.
92. Owczynnikow Paweł Akimowicz (1820-1888) – Овчинников Павел Акимович, [w:] Tamże, s. 122-123.
93. Perchin Michał (1860-1903) – Перхин Михаил Евлампиевич, [w:] Tamże, s. 124.  
94. Pihl Knut Oskar Gustawowicz (1860-1897) – Пиль Кнут Оскар Густавович, [w:] Tamże, s. 124.   
95. Postnikow Andrzej Michajłowicz – Постников Андрей Михайлович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 125.
96. Rappoport Izaak Abramowicz (1851-1917) – Раппорт Исаак Арамович, [w:] Tamże, s. 126.  
97. Reichard Filip Henryk Wilhelm Oskar Piotrowicz (ur. 1855) – Рейхард Филиппь Гейнрих Вилгельмь Оскар Петрович, [w:] Tamże, s. 126. 
98. Rückert Fiodor Iwanowicz (1840-1917) – Рюкерт Фиодор Иванович, [w:] Tamże, s. 127. 
99. Saporznikow A. i W. (Saposznikow ?). Firma – Сапожниковы А. и В. Фирма, [w:] Tamże, s. 127-128.
100. Sazikow. Firma – Сазиковы. Фирма, [w:] Tamże, s. 128-129.
101. Schramm Edward Wilhelm – Шрамм Эдуард Вильгельм, [w:] Tamże, s. 129.  
102. Siemionowa Maria Wasiliewna – Семенова Мария Василевна, [w:] Tamże, s. 129-130.
103. Smirnow Dymitr Łukin – Смирнов Дмитрий Лукин, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 130. 
104. Sokołow Aleksander Nikołajewicz – Соколов Александр Николаевич, [w:] Tamże, s. 130. 
105. Sołowiew Włodzimierz – Соловьев Владимир, [w:] Tamże, s. 131.  
106. Stroganow. Cesarska Akademia Sztuk i Przemysłu Stroganowa (Szkoła Przemysłu Artystycznego) – Императорское Строгановское Училище, [w:] Tamże, s. 131.  
107. Sumin Awenir Iwanowicz – Сумин Авенир Иванович, [w:] Tamże, s. 131-132.
108. Sytow Wasyl Jegorowicz (1822-1898) – Сытов Василий Егорович, [w:] Tamże, s. 132.
109. Szanks James Steward. Szanks i Bolin. Firma – Шанкс Джемс Стюард. Шанкс и Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 132-133.
110. Szwan Robert Fryderykowicz – Шван Роберт, [w:] Tamże, s. 133.  
111. Tiepponen Aleksander H. – Теппонен Александр Х., [w:] Tamże, s. 134.
112. Tiffany. Firma – Тиффани. Фирма, [w:] Tamże, s. 135.
113. Tillander Aleksander Edward (1837-1918) – Тилландер Александр Эдуард, [w:] Tamże, s. 135.  
114. Treiberg Aleksander Iwanowicz (ur. 1837) – Трейберг Александр Иванович, [w:] Tamże, s. 136.   
115. Utkin Grigorij Iwanowicz (ur. 1870) – Уткин Григорий Иванович, [w:] Tamże, s. 137.
116. Vaillant Jean Baptysta – Вальян Жан Батист, [w:] Tamże, s. 137.
117. Wakeewa Stefan Kiryłowicz (1843-1910) – Вякива Стефан Кириллович, [w:] Tamże, s. 138.  
118. Werfel Karol Fiodorowicz – Верфель Карл Федорович, [w:] Tamże, s. 138-139.  
119. Vever. Firma – Вевер. Фирма, [w:] Tamże, s. 139.  
120. Wierchowcew Fiodor (1804-1867) – Верховцевъ Фёдор, [w:] Tamże, s. 139-140.  
121. Wierchowcew Siergiej (1804-1867) – Верховцевъ Сергей, [w:] Tamże, s. 140.
122. Wierzbicki Henryk – Вержбиский Генрих, [w:] Tamże, s. 140.  
123. Wigström Henryk Emmanuel (1862-1923) – Вигстрем Генрих Иммануил, [w:] Tamże, s. 141.  
124. Wiśniewski – Вишневский, [w:] Tamże, s. 141.  
125. Witaliew Dymitr Fiodorowicz – Виталиев Дмитрий Федорович, [w:] Tamże, s. 141.
126. Władimirow. Firma – Владимиров. Фирма, [w:] Tamże, s. 142.
127. Wołkow Siemion Kalinicz – Волков Семен Калинин, [w:] Tamże, s. 142.
128. Worbs Johann Osipowicz – Ворбс Иоганн Осипович, [w:] Tamże, s. 142.  
129. Votkey Karol (ur. 1824) – Воткей Карль, [w:] Tamże, s. 143.
130. Zeftigen Konstanty-Fryderyk Karlowicz (1814-1889) – Зефтиген Константин-Фридрих Карлович, [w:] Tamże, s. 143.
131. Zeftigen Leopold Karlowicz (1821-1888) – Зефтиген Леопольд Карлович, [w:] Tamże, s. 143. 

Recenzje

1. Recenzja książki Rose-Marie i Rainera Hagen „What Great Painting Say. From the Bayeux Tapestry to Diego Rivera”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 239-241. 
2. Recenzja katalogu „La Gemme dei Medici al Museo degli Argenti. Cammei e Intagli nelle collezioni di Palazzo Pitti”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 198-202. 
3. Recenzja książki „Aniołowie i demony” Rosa Giorgi, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 177-178. 
4. Recenzja książki „Symbole władzy i wielkie dynastie” Paoli Rapelli, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 173-174. 
5. Recenzja katalogu „Golddosen des 18.Jahrhunderts aus dem Besitz der Fürsten von Thurn und Taxis”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 190-192.
6. Recenzja książki Urlike Weinhold „Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 193-195.  
7. Recenzja katalogu „Art Nouveau under the Last Tsars”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 169-170. 
8. Recenzja książki Vivienne Becker zatytułowanej „Art Nouveau Jewelry”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 171-172. 
9. Recenzja katalogu „The Fabergé Menagerie”, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 209-210. 
10. Recenzja książki „Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta” Lucii Impelluso, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 175-176. 
11. Recenzja książki „Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji” Johna Gage, [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 222-223. 
12. Recenzja książki „Astrologia, magia, alchemia” autorstwa Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 179-180. 
13. Recenzja książki „Symbole i alegorie” Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 181-182. 
14. Recenzja monografii albumowej „Tiaras. Past and Present” napisanej przez Geoffreya Munna, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 183-184. 
15. Recenzja książki „Princely Splendor. The Dresden Court 1580-1620”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 203-206. 
16. Recenzja katalogu „Maleremails aus Limoges. Der Bestand des Berliner Kunstgewerbemuseum” autorstwa Susanne Netzer, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 211-212.
17. Recenzja katalogu autorstwa Urlike Weinhold „Maleremail aus Limoges im Grünen Gewölbe”, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 209-210. 
18. Recenzja książki „The Warren Cup” autorstwa Dyfri Williams, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 213.

Publikacje popularnonaukowe w internecie

1. Jajko Koronacyjne Fabergé. Najdroższe jajko świata? [w:] www.wiadomości24.pl, 05.03.2014 (5,5 tys. znaków), LINK, przeczytany 2750 razy. 
2. Jajka Fabergé. Ile kosztowały kiedyś a ile kosztują teraz? [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINK, przeczytany około 5000 razy.
3. Kto naprawdę zaprojektował jajka Fabergé? [w:] www.wiadomości24.pl, 12.03.2014, (5 tys. znaków), LINK ; Ten sam artykuł, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINK, przeczytany w sumie 2700 razy.
4. Drobiazg wart fortunę (Prawdziwa historia pierwszego jajka Fabergé), [w:] www.wiadomości24.pl, 13.05.2014, (5 tys. znaków), LINK; Pierwsze jajko Faberge. Prawdziwa historia (ten sam artykuł), [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINK, przeczytany 2450 razy.
5. Odnaleziony skarb wart miliony! Historia Trzeciego jajka Fabergé, [w:] www.wiadomosci24.pl, 16.05.2014 (5 tys. znaków), LINK; Odnaleziony skarb, czyli historia „Trzeciego cesarskiego jajka Fabergé” (ten sam artykuł), [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINK, przeczytany w sumie 6100 razy. 
6. Bezcenne jajko Fabergé w polskich rękach!, [w:] www.wiadomości24.pl, 29.03.2014 (4,6 tys. znaków),  LINK, przeczytany 2520 razy.
7. Historia pracowni Fabergé, [w:] www.faberge.com.pl, 01.10.2013 (5 tys. znaków), LINK 
8. Arcydzieła Fabergé (tekst i katalog), [w:] www.faberge.com.pl, 07.10.2013 (3,1 tys. znaków), LINK
9. Jaja Fabergé (Szczegółowy wykaz zgodny z najnowszym stanem badań), [w:] www.faberge.com.pl, 12.10.2013 (9,5 tys. znaków), LINK. Według tego wykazu zostało napisane hasło na Wikipedii. 
10. Mistrzowie Fabergé (Złotnicy pracujący dla firmy Fabergé), [w:] www.faberge.com.pl, 20.10.2013 (5 tys. znaków), LINK
11. Punce i cechy złotnicze na srebrach rosyjskich (Jak rozpoznawać dzieła Fabergé?), [w:] www.ekspertyza.faberge.com.pl, 20.10.2013 (3,7 tys. znaków), LINK
12. Plaga fałszywych Fabergé na polskim rynku sztuki, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, 02.04.2014 (4,4 tys. znaków), LINK; Ten sam artykuł, [w:] www.wiadomości24.pl, 11.05.2014, LINK, przeczytany w sumie 3140 razy.
13. Jajko Fabergé z miniaturką okrętu Pamięć Azowa, [w:] www.wiadomości24.pl, 18.05.2014, LINK; Ten sam artykuł, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINK, przeczytany w sumie 2910 razy. 
14. Jajko zimowe – najpiękniejsze jajko Fabergé, [w:] www.wiadomości24.pl, 29.05.2014, LINK, przeczytany 1200 razy. 
15. Kwadratowe „jajka Fabergé”, czyli garść anegdot o wielkim złotniku, [w:] www.wiadomosci24.pl, 21.04.2014, LINK; Ten sam artykuł, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINK, przeczytany 4210 razy.
16. Fabergé i wojna polsko-ruska, czyli dzieje szkatuły ku pamięci „rosyjskiego zwycięstwa w bitwie pod Olszynką Grochowską”, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl,  2.06.2014 (5,7 tys. znaków), LINK; Fabergé a fałszowanie historii polsko-rosyjskiej (ten sam artykuł), [w:] www.wiadomosci24.pl, 09.05.2014 (5,6 tys. znaków), LINK, przeczytany w sumie 8100 razy
17. Jajko Fabergé z konwaliami. Prezent dla ukochanej, [w:] www.wiadomości24.pl, 02.06.2014, LINK; Bajeczny prezent dla ukochanej. Jajko Fabergé z konwaliami (ten sam artykuł), [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, 01.07.2014, LINK, przeczytany w sumie 3800 razy.
18. Prezent kochanki dla króla Anglii. Historia pewnej papierośnicy, [w:] www.wiadomosci24.pl, 06.06.2014, LINK; Ten sam artykuł, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, 14.06.2014, LINK, przeczytany w sumie 8700 razy.
19. Flakonik na perfumy od Fabergé za pół miliona zł., [w:] www.wiadomości24.pl, 08.06.2014, przeczytany 3340 razy, LINK.  
20. Jajko mozaikowe. Królewski skarb Elżbiety II, [w:] www.wiadomosci24.pl, 14.06.2014, LINK, przeczytany 4240 razy. 
21. Jajko stalowe Fabergé. Niezwykłe dzieło z trudnych czasów wojny, [w:] www.wiadomosci24.pl, 12.06.2014 (4,6 tys. znaków), LINK, przeczytany 1750 razy. 
22. Zaginione złote skarby Fabergé wielkiej księżnej Marii Pawłownej, [w:] www.wiadomosci24.pl, 21.06.2014 (6,7 tys. znaków), LINK, przeczytany 5900 razy.
23. Zegar na biurko w formie świątyni miłości wykonany przez Fabergé, [w:] www.wiadomości24.pl, 20.08.2014 (5,5 tys. znaków), LINK, przeczytany 670 razy. 

Prace pod redakcją

1. Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, wyd. Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ISBN 978-83-90367-17-0.
2. Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ISBN . 
3. Rzeczy minione, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych SUI, Opole 2009, (seria wydawnicza obejmująca dwa tomy) ISBN 978-83-62216-99-4.
4. Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011. 
5. Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN.
6. Rzeczy minione, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych SUI, Opole 2010, (seria wydawnicza obejmująca dwa tomy) ISBN 978-83-62803-98-9.
7. Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN. 
8. Este, t. 1, Spektrum animacji., pod red. J. Spalińskiej-Mazur, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN 978-83-92872-54-2. (po pierwszym tomie zwartym Este zostało przekształcone w czasopismo ISSN 2083-1463) 

Hasła na Wikipedii

(Napisane przeze mnie, albo w jakiejś części na podstawie mojej pracy naukowej. W tym miejscu oczywiście muszę zaznaczyć, że specyfiką Wikipedii jest zmienność, a ja nie zawsze jestem w stanie moderować kolejne redakcje haseł. Uważam, że Wikipedia stała się jednym z najważniejszych, a często „pierwszym źródłem” informacji, więc swoistym obowiązkiem naukowca jest zamieszczać tam efekty swoich badań.)

1. Piotr Karol Fabergé (Hasło biograficzne, na podstawie książek „Złotnicy dworu Romanowów” i „Fabergé. Historia i arcydzieła”), [w:] Wikipedia.pl, edytowane: 5.01.2012, LINK 
2. Jaja carskie (Dodany do hasła wykaz jajek Fabergé, sporządzony wg najnowszego stanu badań. Na podstawie książki „Fabergé. Historia i arcydzieła”), [w:] Wikipedia.pl, edytowane: 3.02.2014, LINK
3. Juliusz Rappoport (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów”), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
4. Michał Perchin (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 9.01.2012, LINK
5. Henryk Wigström (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
6. Fiodor Rückert (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 9.01.2012, LINK
7. Butz. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, LINK
8. Aleksander Brejtfus (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
9. Ludwig Brejtfus (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
10. Gustaw Klingert (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 27.11.2012, LINK
11. Konstantin Zeftigen (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
12. Leopold Zeftigen (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK 
13. Bracia Graczew. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
14. Keibel. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 26.11.2012, LINK
15. Sazikow (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK

Wywiady

1. Wywiad z dr Adamem Szymańskim o sztuce Fabergé przeprowadzony przez Izę Woźniak, [w:] Polskie Radio Program 3, emisja: pt 18.04.2014, ODSŁUCHAJ
2. Fabergé. Symbol luksusu o którym marzymy, Wywiad Jerzego Zawisaka z dr Adam Szymańskim, [w:] www.vumag.pl, 21.04.2014, LINK
3. Bezcenne jaja. Rozmowa z dr Adamem Szymańskim autorem pierwszej w Polsce książki o dziełach Fabergé, Przeprowadziła redaktor Iwona Kłopocka-Marcjasz (Obszerny materiał o badaniach nad dziejami złotnictwa rosyjskiego i o najnowszej książce), [w:] NTO (Magazyn weekend), nr 137 (6441), 14-15 czerwca 2014, s. 10-11. LINK

Recenzje

1. Recenzja książki Rose-Marie i Rainera Hagen „What Great Painting Say. From the Bayeux Tapestry to Diego Rivera”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 239-241. 
2. Recenzja katalogu „La Gemme dei Medici al Museo degli Argenti. Cammei e Intagli nelle collezioni di Palazzo Pitti”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 198-202. 
3. Recenzja książki „Aniołowie i demony” Rosa Giorgi, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 177-178. 
4. Recenzja książki „Symbole władzy i wielkie dynastie” Paoli Rapelli, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 173-174. 
5. Recenzja katalogu „Golddosen des 18.Jahrhunderts aus dem Besitz der Fürsten von Thurn und Taxis”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 190-192.
6. Recenzja książki Urlike Weinhold „Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 193-195.  
7. Recenzja katalogu „Art Nouveau under the Last Tsars”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 169-170. 
8. Recenzja książki Vivienne Becker zatytułowanej „Art Nouveau Jewelry”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 171-172. 
9. Recenzja katalogu „The Fabergé Menagerie”, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 209-210. 
10. Recenzja książki „Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta” Lucii Impelluso, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 175-176. 
11. Recenzja książki „Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji” Johna Gage, [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 222-223. 
12. Recenzja książki „Astrologia, magia, alchemia” autorstwa Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 179-180. 
13. Recenzja książki „Symbole i alegorie” Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 181-182. 
14. Recenzja monografii albumowej „Tiaras. Past and Present” napisanej przez Geoffreya Munna, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 183-184. 
15. Recenzja książki „Princely Splendor. The Dresden Court 1580-1620”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 203-206. 
16. Recenzja katalogu „Maleremails aus Limoges. Der Bestand des Berliner Kunstgewerbemuseum” autorstwa Susanne Netzer, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 211-212.
17. Recenzja katalogu autorstwa Urlike Weinhold „Maleremail aus Limoges im Grünen Gewölbe”, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 209-210. 
18. Recenzja książki „The Warren Cup” autorstwa Dyfri Williams, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 213.

Prace pod redakcją

1. Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, wyd. Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ISBN 978-83-90367-17-0.
2. Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ISBN . 
3. Rzeczy minione, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych SUI, Opole 2009, (seria wydawnicza obejmująca dwa tomy) ISBN 978-83-62216-99-4.
4. Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011. 
5. Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN.
6. Rzeczy minione, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych SUI, Opole 2010, (seria wydawnicza obejmująca dwa tomy) ISBN 978-83-62803-98-9.
7. Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN. 
8. Este, t. 1, Spektrum animacji., pod red. J. Spalińskiej-Mazur, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN 978-83-92872-54-2. (po pierwszym tomie zwartym Este zostało przekształcone w czasopismo ISSN 2083-1463) 

Hasła na Wikipedii

(Napisane przeze mnie, albo w jakiejś części na podstawie mojej pracy naukowej. W tym miejscu oczywiście muszę zaznaczyć, że specyfiką Wikipedii jest zmienność, a ja nie zawsze jestem w stanie moderować kolejne redakcje haseł. Uważam, że Wikipedia stała się jednym z najważniejszych, a często „pierwszym źródłem” informacji, więc swoistym obowiązkiem naukowca jest zamieszczać tam efekty swoich badań.)

1. Piotr Karol Fabergé (Hasło biograficzne, na podstawie książek „Złotnicy dworu Romanowów” i „Fabergé. Historia i arcydzieła”), [w:] Wikipedia.pl, edytowane: 5.01.2012, LINK 
2. Jaja carskie (Dodany do hasła wykaz jajek Fabergé, sporządzony wg najnowszego stanu badań. Na podstawie książki „Fabergé. Historia i arcydzieła”), [w:] Wikipedia.pl, edytowane: 3.02.2014, LINK
3. Juliusz Rappoport (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów”), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
4. Michał Perchin (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 9.01.2012, LINK
5. Henryk Wigström (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
6. Fiodor Rückert (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 9.01.2012, LINK
7. Butz. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, LINK
8. Aleksander Brejtfus (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
9. Ludwig Brejtfus (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
10. Gustaw Klingert (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 27.11.2012, LINK
11. Konstantin Zeftigen (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
12. Leopold Zeftigen (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK 
13. Bracia Graczew. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
14. Keibel. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 26.11.2012, LINK
15. Sazikow (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK

Wywiady

1. Wywiad z dr Adamem Szymańskim o sztuce Fabergé przeprowadzony przez Izę Woźniak, [w:] Polskie Radio Program 3, emisja: pt 18.04.2014, ODSŁUCHAJ
2. Fabergé. Symbol luksusu o którym marzymy, Wywiad Jerzego Zawisaka z dr Adam Szymańskim, [w:] www.vumag.pl, 21.04.2014, LINK
3. Bezcenne jaja. Rozmowa z dr Adamem Szymańskim autorem pierwszej w Polsce książki o dziełach Fabergé, Przeprowadziła redaktor Iwona Kłopocka-Marcjasz (Obszerny materiał o badaniach nad dziejami złotnictwa rosyjskiego i o najnowszej książce), [w:] NTO (Magazyn weekend), nr 137 (6441), 14-15 czerwca 2014, s. 10-11. LINK

Recenzje

1. Recenzja książki Rose-Marie i Rainera Hagen „What Great Painting Say. From the Bayeux Tapestry to Diego Rivera”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 239-241. 
2. Recenzja katalogu „La Gemme dei Medici al Museo degli Argenti. Cammei e Intagli nelle collezioni di Palazzo Pitti”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 198-202. 
3. Recenzja książki „Aniołowie i demony” Rosa Giorgi, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 177-178. 
4. Recenzja książki „Symbole władzy i wielkie dynastie” Paoli Rapelli, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 173-174. 
5. Recenzja katalogu „Golddosen des 18.Jahrhunderts aus dem Besitz der Fürsten von Thurn und Taxis”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 190-192.
6. Recenzja książki Urlike Weinhold „Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 193-195.  
7. Recenzja katalogu „Art Nouveau under the Last Tsars”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 169-170. 
8. Recenzja książki Vivienne Becker zatytułowanej „Art Nouveau Jewelry”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 171-172. 
9. Recenzja katalogu „The Fabergé Menagerie”, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 209-210. 
10. Recenzja książki „Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta” Lucii Impelluso, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 175-176. 
11. Recenzja książki „Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji” Johna Gage, [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 222-223. 
12. Recenzja książki „Astrologia, magia, alchemia” autorstwa Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 179-180. 
13. Recenzja książki „Symbole i alegorie” Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 181-182. 
14. Recenzja monografii albumowej „Tiaras. Past and Present” napisanej przez Geoffreya Munna, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 183-184. 
15. Recenzja książki „Princely Splendor. The Dresden Court 1580-1620”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 203-206. 
16. Recenzja katalogu „Maleremails aus Limoges. Der Bestand des Berliner Kunstgewerbemuseum” autorstwa Susanne Netzer, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 211-212.
17. Recenzja katalogu autorstwa Urlike Weinhold „Maleremail aus Limoges im Grünen Gewölbe”, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 209-210. 
18. Recenzja książki „The Warren Cup” autorstwa Dyfri Williams, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 213.

Prace pod redakcją

1. Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, wyd. Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ISBN 978-83-90367-17-0.
2. Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ISBN . 
3. Rzeczy minione, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych SUI, Opole 2009, (seria wydawnicza obejmująca dwa tomy) ISBN 978-83-62216-99-4.
4. Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011. 
5. Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN.
6. Rzeczy minione, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych SUI, Opole 2010, (seria wydawnicza obejmująca dwa tomy) ISBN 978-83-62803-98-9.
7. Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN. 
8. Este, t. 1, Spektrum animacji., pod red. J. Spalińskiej-Mazur, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN 978-83-92872-54-2. (po pierwszym tomie zwartym Este zostało przekształcone w czasopismo ISSN 2083-1463) 

Hasła na Wikipedii

(Napisane przeze mnie, albo w jakiejś części na podstawie mojej pracy naukowej. W tym miejscu oczywiście muszę zaznaczyć, że specyfiką Wikipedii jest zmienność, a ja nie zawsze jestem w stanie moderować kolejne redakcje haseł. Uważam, że Wikipedia stała się jednym z najważniejszych, a często „pierwszym źródłem” informacji, więc swoistym obowiązkiem naukowca jest zamieszczać tam efekty swoich badań.)

1. Piotr Karol Fabergé (Hasło biograficzne, na podstawie książek „Złotnicy dworu Romanowów” i „Fabergé. Historia i arcydzieła”), [w:] Wikipedia.pl, edytowane: 5.01.2012, LINK 
2. Jaja carskie (Dodany do hasła wykaz jajek Fabergé, sporządzony wg najnowszego stanu badań. Na podstawie książki „Fabergé. Historia i arcydzieła”), [w:] Wikipedia.pl, edytowane: 3.02.2014, LINK
3. Juliusz Rappoport (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów”), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
4. Michał Perchin (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 9.01.2012, LINK
5. Henryk Wigström (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
6. Fiodor Rückert (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 9.01.2012, LINK
7. Butz. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, LINK
8. Aleksander Brejtfus (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
9. Ludwig Brejtfus (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
10. Gustaw Klingert (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 27.11.2012, LINK
11. Konstantin Zeftigen (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
12. Leopold Zeftigen (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK 
13. Bracia Graczew. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
14. Keibel. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 26.11.2012, LINK
15. Sazikow (Hasło biograficzne na podstawie książki „Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK

Wywiady

1. Wywiad z dr Adamem Szymańskim o sztuce Fabergé przeprowadzony przez Izę Woźniak, [w:] Polskie Radio Program 3, emisja: pt 18.04.2014, ODSŁUCHAJ
2. Fabergé. Symbol luksusu o którym marzymy, Wywiad Jerzego Zawisaka z dr Adam Szymańskim, [w:] www.vumag.pl, 21.04.2014, LINK
3. Bezcenne jaja. Rozmowa z dr Adamem Szymańskim autorem pierwszej w Polsce książki o dziełach Fabergé, Przeprowadziła redaktor Iwona Kłopocka-Marcjasz (Obszerny materiał o badaniach nad dziejami złotnictwa rosyjskiego i o najnowszej książce), [w:] NTO (Magazyn weekend), nr 137 (6441), 14-15 czerwca 2014, s. 10-11. LINK

Email: adamszymansky@gmail.com

 

Kontakt w sprawie wykonania ekspertyzy lub wycen zabytków wyłącznie ze strony ww.ekspertyza.faberge.pl 

Email: adamszymansky@gmail.com

 

Kontakt w sprawie wykonania ekspertyzy lub wycen zabytków wyłącznie ze strony ww.ekspertyza.faberge.pl 

Email: adamszymansky@gmail.com

Kontakt w sprawie wykonania ekspertyzy lub wycen zabytków wyłącznie ze strony ww.ekspertyza.faberge.pl 

Created by MetroArt
Created by MetroArt
Created by MetroArt