HISTORYK SZTUKI – PRAWNIK – NAUKOWIEC – EKSPERT – PRZEDSIĘBIORCA – WYDAWCA

WYKAZ PUBLIKACJI

W pierwszej części niniejszy wykaz zawiera wyłącznie publikacje naukowe i popularnonaukowe, nie zostały w nim wykazane artykuły zamieszczone w prasie lokalnej (codziennej) oraz takie, w których nie znalazły się elementy warsztatu naukowego.
W drugiej części znalazły się artykuły popularnonaukowe/popularyzujące wiedzę, ale tylko takie, które faktycznie mają wartość popularnonaukową.
W końcowej części spisu znalazły się zredagowane przeze mnie hasła na Wikipedii oraz udzielone wywiady i wypowiedzi prasowe związane z prowadzonymi badaniami naukowymi i publikacjami. 

Złotnictwo rosyjskie – sztuka rosyjska – historyzm: 

1. Prezent ułanów dla cara Mikołaja II ku pamięci bitwy pod Olszynką Grochowską, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 7-27. 
2. Henryk Emmanuel Wigström (1862-1923). Złotnik i mistrz pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 126-130. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
3. Ekspresyjność i kolorystyka “stylu późnego” pracowni Fiodora Rückerta, (w druku) 
4. Fabergé. Historia i arcydzieła, Opole 2014, ss. 256. Praca zwarta (pierwsza i jedyna w Polsce książka naukowa o Fabergé)
5. Noebizantynizm w architekturze rosyjskiej w XIX wieku, .[w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 181-208. 
6. Meble firmy Fabergé,. [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 187-206. (jedyny w skali świata artykuł o meblach Fabergé)
7. Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego i Siergieja Solomko jako motyw dekoracji sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, .[w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 101-142. 
8. Alma Phil. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Faberge, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 106-130. (jedyny artykuł o tej artystce złotniku w polskiej literaturze naukowej)
9. Style w złotnictwie w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (w Rosji i na świecie), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 24-47.  
10. Dzieła złotnicze jako prezenty reprezentacyjne i okolicznościowe, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 48-57. 
11. Historia, styl i dzieła rosyjskiej firmy złotniczej Sazikow, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 7-41. (jedyny artykuł o pracowni Sazikow w polskiej literaturze naukowej)
12. Ikony Wiktora Wazniecowa w rachunkach Gabinetu Jego Cesarskiej Mości – materiały do biografii, 2[w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 235-238. 
13. Historia i oeuvre firmy złotniczej Bolin w Rosji, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 49-58. (jedyny artykuł o firmie Bolin w polskiej literaturze naukowej)
14. Prace rosyjskiej firmy jubilersko-złotniczej Bolin dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1886, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 59-66. (jedyne opracowanie w skali świata o tych zamówieniach – artykuł bazujący na unikalnych źródłach) 
15. Projekty reprezentacyjnych dzieł ze srebra wykonanych przez pracownię firmy Bolin z okazji ślubu Wlk. Ks. Marii Pawłownej Romanowej, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s.  67-79.  
16. Emaliowane secesyjne srebra firmy Bolin, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 28-53. (pierwszy w skali świata artykuł o secesji w oeuvre firmy Bolin)
17. Rokokowa, inkrustowana monetami waza Fabergé, dar Mikoaja II dla fotografa Paula Nadara, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 173-188. 
18. August Wilhelm Holmström (1829-1903). Złotnik czynny w firmie Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 135-139. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej) 
19. Cesarski i Królewski Order Orła Białego z diamentowymi insygniami, [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 6-36.
20. Historia i styl pracowni złotniczej Fryderyka i Juliusza Butz czynnej w Petersburgu w II poł. XIX i na pocz. XX wieku, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 80-86. (pierwszy w skali świata artykuł o pracowni złotniczej rodziny Butz)
21. Prace firmy jubilersko-złotniczej Brejtfus dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1866, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 196-204. (pierwszy w skali świata artykuł o dorobku pracowni braci Brejtfus)
22. Obraz historyczny i postać Rosjanina w dekoracjach dzieł Fiodora Rückerta, (w druku) 
23. Firma złotnicza braci Graczew. Historia, ouvre i styl, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 87-116. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej braci Graczew)
24. Sztuka w Rosji w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (zarys historyczno-styloznawczy), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 20-24. (współautor J. Thoma)
25. Izaak Abramowicz Rappoport (1851-1917). Złotnik, mistrz dzieł ze srebra pracujący dla przedsiębiorstwa Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 117-120. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
26. Michał Perchin (1860-1903). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 121-125. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
27. August Fryderyk Hollming (1854-1913). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 131-134. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
28. Historia i działalność rosyjskiego przedsiębiorstwa złotniczo-jubilerskiego Zeftigen (Zeftingen), [w:] 140-147. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Zeftigen)
29. Dzieła rosyjskiej firmy jubilerskiej Zeftigen dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1854-1887, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 148-153. (pierwszy artykuł o oeuvre pracowni Zeftigen)
30. Architektura neobizabtyjska w Polsce. Manifestacja polityczna zaborcy czy ekspansja “nowego” stylu w sztuce? [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 166-180. 
31. Pracownia jubilerska braci Brejtfus w Petersburgu. Historia, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 165-168. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej braci Brejtfus) 
32. Alma Pihl. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 169-191. (druga wersja tekstu publikowanego wcześniej, poprawiona i uzupełniona) 
33. “Obrazy Rosji” Prokudin-Górskiego. Przyczynek do mecenatu artystycznego Mikołaja II Romanowa [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 199-221. 
34. Projekt klasycystycznego pałacu w Moskwie wykonany przez Jean Louisa Desprez dla hrabiego Mikołaja Szeremietiewa (1790 r.), [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 40-64. 
35. Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa, [w:] Primum Vivere Deinde Philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Eschodniej, pod red. M. Białokura, A. Szczepaniaka, Opole-Toruń 2009, s. 152-162. 
36. Styl i wyposażenie prywatnych pokoi cesarzowej Aleksandry Fiodorownej (1798–1860) jako wyraz gustu i mecenatu artystycznego, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 7-39. 
37. Działalność kolekcjonerska malarza Konstantego Makowskiego, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 79-100. 
38. Historia i oeuvre pracowni złotniczej rodziny Keibel, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 5-12. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej rodziny Keibel)
39. Historia i oeuvre pracowni złotniczej Fryderyka Krystiana Koechli (1837-1909), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 13-25. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej rodziny Keibel)
40. Eryk August Kollin (1836-1901). Mistrz złotnik pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 26-33. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
41. Dzieła złotnicze i jubilerskie z pracowni Henryka Wilhelma Kammerera zakupione przez Gabinet JCW w roku 1848. W świetle źródeł, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 189-195. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Kammerera)
42. „Древности Российского государства” Fiodora Solncewa. Znaczenie, naukowy charakter dzieła i jego wpływ na sztukę rosyjską w XIX wieku, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 135-172.
43. Prace Edwarda Gau dla dworu cesarskiego w Petersburgu w latach 1859-1972 w świetle źródeł Gabinetu JCW, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 56-63. 
44. Kufle Fabergé. Style, formy i funkcje, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 64-78. 
45. Figurki bukietów kwiatów wykonane przez Fabergé z kolekcji Wielkiej Księżnej Marii Pawłownej Romanowej, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 79-90. 
46. Rosyjska firma jubilerska Geckler w świetle źródeł Gabinetu JCW, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 91-98. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Geckler)
47. Dzieje i dorobek firmy złotniczej „Nichols i Plincke” w Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 99-117. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Nichols i Plincke)
48. Dzieła złotnicze i jubilerskie firmy „Nichols i Plincke” w świetle źródeł Gabinetu JCW (1848-1875), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 118-128. (pierwszy w skali świata artykuł o oeuvre pracowni złotniczej Nichols i Plincke)
49. Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa. Materiały do biografii ostatniego cara Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 41-55. 
50. “Rosyjski Tiffany”. Dzieje i oeuvre pracowni Antipa Kuzmiczewa, (w druku)
51. Historia pracowni złotniczej Pawła A. Owczynnikowa i jego synów, (w druku)
52. Styl i oeuvre pracowni złotniczej Pawła Akimowicza Owczynnikowa i jego synów, (w druku)
53. Dzieje i styl pracowni złotniczej Iwana Chlebnikowa, (w druku) 
54. Secesja w dziełach złotniczych Fiodora Rückerta, (w druku) 
55. Złotnicze trompe l`oeil w dorobku Antipa Iwanowicza Kuzmiczewa, (w druku)
56. Dzieła Antipa Kuzmiczewa wzorowane na rysunkach z „Древности Российского государства” Fiodora Solncewa, (w druku)
57. Niello w twórczości Antipa Kuzmiczewa, (w druku) 
58. Dzieje i styl pracowni złotniczej Oresta Kurliukowa, (w druku)
59. Potwory i baśnie jako motyw dekoracji dzieł z pracowni Oresta Kurliukowa, (w druku)
60. Styl i oeuvre pracowni złotniczej Gustawa Klingerta, (w druku)
61. Trompe l`oeil w doroku pracowni złotniczej Gustawa Klingerta, (w druku)
62. Niello w oeuvre pracowni Gustawa Klingerta, (w druku)
63. Tryptyk w formie jajka wielkanocnego ze scenami z życia Chrystusa z pracowni Gustawa Klingerta, (w druku)
64. Obrazy historyczne Ilia Riepina jako motyw dekoracji artystycznych sreber rosyjskich (w końcu XIX i początku XX wieku), (w druku)
65. Dzieje i styl pracowni Fiodora Rückerta (1840-1917), (w druku) 
66. Obrazy historyczne i symboliczne Wiktora Wazniecowa jako motyw dekoracji dzieł złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu i secesji (schyłek XIX i początek XX wieku), (w druku)
67. Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego jako motyw dekoracji artystycznej sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, (w druku)
68. Obrazy historyczne i styl bojarski w dorobku pracowni emalierskiej Fiodora Rückerta, (w druku)
69. Kradzieże w salonie Faberge w Petersburgu (1912-1914), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 219-227. 
70. Ceny dzieł złotniczych firmy Chlebnikow kiedyś i dziś. W świetle katalogu ofertowego z 1900 roku oraz rynku antykwarycznego w początku XXI wieku, (w druku)
71. Wybrane ceny wyrobów jubilerskich i srebrnych w końcu XIX i na początku XX wieku, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 57-63. 

Mecenat artystyczny i naukowy: 

1. Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej, Wydanie 2 poprawione i rozszerzone, Opole 2007, ss. 383. ISBN 978-83-62216-66-6. Praca zwarta
2. Bibliotheca Antiqua. Pomnik renesansowej kultury śląskiej, Opole 2008, ss. 235. ISBN 978-83-62216-01-7. Praca zwarta
3. Mecenat artystyczny opatów lubiąskich … (praca doktorska w druku) 
4. Renesansowa kunstkamera książąt brzeskich jako wyraz mecenatu kulturalnego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 212-223. 
5. Kolekcja arrasów renesansowych księcia Jerzego II Wspaniałego. Próba rekonstrukcji [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 160-177. 

Ikonografia, symbolika, emblematyka:

1. Ikonografia i symbolika Hydry lernejskiej w świetle ksiąg emblematycznych, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 85-124. 
2. Emblematyczna symbolika kwiatów w żywotach św. Róży z Limy, [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, pod red. E. Matei, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińskiej-Szczepaniak, Opole 2008, s. 389-408.  
3. Motywy antyczne na bramie zamkowej w Brzegu (Ich miejsce w programie ideowym), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Seria Historia, nr 35, 1998, s. 65-85.  
4. Dzieło sztuki jako źródło historyczne, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 178-187. 
5. Treści ideowe zespołu gotyckich nagrobków książąt piastowskich w kaplicy piastowskiej w Opolu, [w:] Polacy i Rosjanie na przestrzeni wieków (XVII-XX w.), pod red. J. Rzońcy, Opole 2000, s. 189-198. 
6. Emblematy historyczne i charakterologiczne w “żywocie” Krystyny Wazy królowej Szwecji, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 115-130. 
7. Alegorie “Wieku chłopiecego”, “Wieku Młodzieńczego”, “Zamysłu zdobywania wiedzy” i “Życia na dworze” z “Theatrum virtutum” Hazjusza i ich emblematyczne źródła, , [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 103-111. 
8. Ikonograficzne bazy w Internecie. Wirtualne muzea, galerie i kolekcje, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 134-147.
9. Emblemat symbolizujący “cudowność narodzin” św. Stanisława Kostki, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 103-112. 
10. Dwanaście cnót kardynała Hozjusza. Personifikacje cnót w “Theatrum virtutum Stanislai Hosii” a “Ikonologia” Cesare Ripy, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 113-127. 
11. Portrety władców Wschodu w Atrium heroicum caesarum … Dominika Custosa, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.11-43.
12. Pomnik “Bohaterskich pocztowców” Felixa Kupscha na tle innych dzieł artysty. Nieznane treści opolskich zabytków, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 188-211.
13. Mankamenty metody ikonograficznej Erwina Panofskyego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 148-159. 

Varia, czyli artykuły różne: 

1. Żywot Willmanna w „Teusche Academiae” Sandrarta – przykład barokowej biografii, [w:] Teki biograficzne, Opole 2007, s.103-118. 
2. Podróże przez Polskę Fryderyka Bernarda Wernera, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.89-99.
3. Muzea w Internecie – nowe funkcje i nowe możliwości, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 37-51. 
4. Biblioteki cyfrowe. Rys historyczny i analiza zasobów, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 224-238. 
5. Naczelnicy … 
6. Rozdroża sztuki, [w:] Dyplom`09, Katalog wystawy, Opole 2009, s. 7-9. 
7. Rosja w drugiej połowie XIX i w początku XX wieku – rys historyczny, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 12-19. (współautor J. Thoma) 
8. Architekci i budowniczowie w Opolu i na Śląsku Opolskim w dobie Baroku,  [w:] Polska i jej sąsiedzi XIV-XX w. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Historia, nr. 34, 1998, s. 93-103. 
9. Kandydat na rektora Uniwersytetu Opolskiego 2016. Dr Adam Szymański. Czas na dobre zmiany, broszura wyborcza, Opole 2016, 16 s., ISBN 978-83-63447-03-8.

Biogramy złotników w “Złotnicy dworu Romanowów”:

Poniższy wykaz zawiera biogramy autorstwa dra Adama Szymańskiego. Zapis bibliograficzny został wykonany na podstawie drugiego, poprawionego i uzupełnionego wydania książki. W sumie w słowniku “Złotnicy dworu Romanowów” znajduje się 131 biogramów autorstwa lub współautorstwa dra Adama Szymańskiego.

1. Aarne Johann Wiktor (1863-1934) – Аарне Иоган Виктор, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011 Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, s. 70. 
2. Adler Andrzej Karlowicz. Firma Adler – Адлер Андрей Карловч. Фирма Адлер, [w:] Tamże, s. 70. 
3. Afanasjew Fiodor Aleksejewicz (ur. 1870) – Афанасьев Федор Алексеевич, [w:] Tamże, s. 71.   
4. Aksienow Iwan Michajłowicz (ur. 1831) – Аксенов Иван Михайлобич, [w:] Tamże, s. 71.  
5. Albrecht Karol Juliusz Fiodorowicz (ur. 1841) – Альбрехт Карл Юлиус Федорович, [w:] Tamże, s. 71-72.  
6. Aleksander. Dom handlowy – Александер. Торговый дом, [w:] Tamże, s. 72. 
7. Armfeld Karol Gustaw Hjalmar (1873-1959) – Армфельд Карл Густав Ялмар., [w:] Tamże, s. 72-73.   
8. Arnd. Firma – Арнд. Фирма, [w:] Tamże, s. 73. 
9. Artel Dwudziesty w Moskwie. Spółdzielnia złotników – Артель Двадцатый в Москве, [w:] Tamże, s. 73. 
10. Artel Jedenasty w Moskwie. Spółdzielnia złotników – Артель Одиннадцатый в Москве0, [w:] Tamże, s. 74.
11. Artel Pierwszy w Kijowie. Spółdzielnia złotników – Артель Первый в Киеве, [w:] Tamże, s. 74. 
12. Artel Pierwszy w Petersburgu. Spółdzielnia złotników – Артель Первый в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75. 
13. Artel Trzeci w Petersburgu. Spółdzielnia złotników – Артель Трети в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75. 
14. Bacher Józef i Karol (1823-1886) – Бaхер Йосиф и Карль, [w:] Tamże, s. 75-76. 
15. Bielin-Liewkow Abram Salomonowicz (1854-1922) – Бейлин-Левков Абрам Соломонович, [w:] Tamże, s. 76-77.  
16. Birbaum Franz Piotrowicz (ur. 1872) – Бирбаум Франц Петрович, [w:] Tamże, s. 77.  
17. Biuler Krystian (ur. 1855) – Бюлер Христиан, [w:] Tamże, s. 77.  
18. Blank Karol Karlowicz (ur. 1860) – Бланк Карл Карлович, [w:] Tamże, s. 78. 
19. Bojcow Wasilij Wasiliewicz – Бойцов Василий Васильевич, [w:] Tamże, s. 79.  
20. Bok Karol Johanowicz (ur. 1851) – Бокь (Бок) Карл Иоганович, [w:] Tamże, s. 79-80.
21. Bolin. Firma – Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 80-81.  
22. Boucheron. Firma – БушеронФирма, [w:] Tamże, s. 81-82.
23. Bragin Andrzej Stiepanowicz – Брагин Андрей Степанович, [w:] Tamże, s. 82.
24. Braun Mikołaj Karlowicz (ur. 1856) – Браун Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 82-83. 
25. Brejtfus Aleksander Karlowicz (1822-1886) – Брейтфус Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 83.  
26. Brejtfus Ludwig (ur. 1820) – Брейтфус Людвиг, [w:] Tamże, s. 83.  
27. Bricyn (Brycyn) Iwan Stiepanowicz (ur. 1870) – Брицын Иван Степанович, [w:] Tamże, s. 83-84.
28. Bure Paweł – Буре Павел, [w:] Tamże, s. 84.
29. Butz Fryderyk – Бутц Фридрих, [w:] Tamże, s. 84-85.
30. Butz Juliusz Agaton (1847-1912) – Бутц Юлий Агатон, [w:] Tamże, s. 85.
31. Carrington John Bodman – Каррингтон Джон Бодман, [w:] Tamże, s. 85.
32. Cartier Pierre Ludwig – Картье Пьер Людвиг, [w:] Tamże, s. 86.
33. Chlebnikow Iwan Piotrowicz. Chlebnikow I. P. Synowie i Spółka. Firma – Хлебников Иван Петрович. „Хлебников И. П. Сыновя и К”. Фирма, [w:] Tamże, s. 86-87.
34. Czernorokow Mikołaj Andriejewicz – Чернороков Николай Андеевич, [w:] Tamże, s. 87. 
35. DenisowUralski Aleksy Kuźmicz – Денисов-Уральский Алексей Козьмич, [w:] Tamże, s. 88-89.  
36. Doskutow Gierasim – Доскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 90.   
37. Engelman Karol Oskar Zygfrydowicz (ur. 1835) – Энгельман Карл Оскар Зигфридович, [w:] Tamże, s. 90.  
38. Fabergé Agaton Gustawowicz (1862-1895) – Фаберже Агафон Густавович, [w:] Tamże, s. 90.  
39. Fabergé Agaton Karlowicz (1876-1951) – Фаберже Агафон Карлович, [w:] Tamże, s. 91.  
40. Fabergé Aleksander Karlowicz (1877-1952) – Фаберже Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 91.  
41. Fabergé Eugeniusz Karlowicz (1874-1969) – Фаберже Евгений Карлович, [w:] Tamże, s. 91-92.  
42. Fabergé Gustaw Piotrowicz (1814-1893) – Фаберже Густав Петрович, [w:] Tamże, s. 92.  
43. Fabergé Karol Gustawowicz (1846-1920) – Фаберже Карл Густавович, [w:] Tamże, s. 92-93.  
44. Fabergé Mikołaj Karlowicz (1884-1939) – Фаберже Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 94.   
45. Finnikow W.J. – Фиников В.Я., [w:] Tamże, s. 94.
46. Fuld F. – Фульд Ф., [w:] Tamże, s. 94-95.
47. Gan (Han) Karol August (1836-1899) – Ган Карл Август, [w:] Tamże, s. 95. 
48. Garrard i Spółka (Asprey & Garrard). Firma – Гаррард (Аспрей и Гаррард). Фирма, [w:] Tamże, s. 96.   
49. Girard Paweł (ur. 1866) – Жирар Павел, [w:] Tamże, s. 98.
50. Gobermann Wolf Haim – Гоберман Вульф Хаим, [w:] Tamże, s. 98.  
51. Graczew Bracia. Firma – Грачевы Братья. Фирма, [w:] Tamże, s. 98-99.
52. Grigoriew Gierasim – Григорьев Герасим, [w:] Tamże, s. 99.  
53. Gubkin Iwan Siemionowicz – Губкин Иван Семенобич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 100.  
54. Gunst Johann Aleksander (1830-1872) – Гунст Иоганн Александр, [w:] Tamże, s. 100.  
55. Gurianow Wasilij Pawłowicz (ur. 1867) – Гурьянов Василий Павлович, [w:] Tamże, s. 101.
56. Guthejl Fryderyk Karol (ur. 1856) – Гутхейль Фридрих Карл, [w:] Tamże, s. 101.
57. Haltenhoff (Altenhofer ?) Aleksander Henryk (ur. 1839) – Гальтенгоф Александр Генрих, [w:] Tamże, s. 102. 
58. Hollming August Fryderyk (1854-1913) – Холлминг Август Фредерик, [w:] Tamże, s. 103.  
59. Holmström August Wilhelm (1829-1903) – Хольмстрем Август Вильгельм, [w:] Tamże, s. 103-104.  
60. Iwanow Aleksander Dementiewicz – Иванов Александр Дементьевич, [w:] Tamże, s. 104.
61. Jannasz (zm. 1852) – Яннаш, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 104.  
62. Jestifiejew Włodzimierz – Естифеев Владимир, [w:] Tamże, s. 104. 
63. Kach Aleksander. Firma – Кач Александр. Фирма, [w:] Tamże, s. 105. 
64. Kaługuin Aleksander Wasiliewicz – Калугин Александр Васильевич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 105. 
65. Keibel Johann Wilhelm (1788-1862) – Кейбель Иоганн Вильгельм, [w:] Tamże, s. 106.  
66. Keibel Juliusz (1825-1882) – Кейбель Юлиус, [w:] Tamże, s. 107.  
67. Klingert. Firma – Клингерт. Фирм, [w:] Tamże, s. 108.
68. Koch Robert i Ludwig. Firma – Кох Роберт и Луи. Фирма, [w:] Tamże, s. 108. 
69. Koechli (Köchli, Koechly) Fryderyk Krystian Iwanowicz (1837-1909) – Кехли Фридрих Христиан Иванович, [w:] Tamże, s. 109. 
70. Kolkowski Osip Osipowicz (zm. 1874) – Колковский Осип Осипович, (współautor biogramu P. Iwanow), [w:] Tamże, s. 110.   
71. Kollin Eryk August (1836-1901) – Коллин Эрик Август, [w:] Tamże, s. 110.   
72. Kordes Aleksander (1802-1868) – Кордес Александр, [w:] Tamże, s. 110-111.  
73. Kotmann (Kotman) Edward. Firma – Котман Элуард. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 111. 
74. Kurliukow Orest Fiedorowicz (ur. 1845) – Курлюков Орест Федорович, [w:] Tamże, s. 113. 
75. Lalique René (1860-1945) – Лалик Рене, [w:] Tamże, s. 114. 
76. Lichaczew i Synowie. Firma – Лихачев и Сыновья. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 114-115.
77. Liubawin Aleksander Benedyktowicz – Любавин Александр Венедыктович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 115.   
78. Lorie Fiodor Antonowicz. Lorie. Firma – Лорие Фиодор Антонович. Лорие. Фирма, [w:] Tamże, s. 116.   
79. Löwenstein – Левенштейн, [w:] Tamże, s. 116.   
80. Łoskutow Gerasim – Лоскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 116-117. 
81. Masojedow Wasilij Andrejewicz (ur. 1836) – Мясоедов Василий Андреевич, [w:] Tamże, s. 117.  
82. Michelson Andrzej (1839-1913) – Михельсон Андерс, [w:] Tamże, s. 117.  
83. Morozow Iwan Jakimowicz (1825-1885) – Морозов Иван Екимович, [w:] Tamże, s. 118. 
84. Newalainen Anders Johann (Andrzej Jan) (1858-1933) – Неваляйнен Андерс Иоганн, [w:] Tamże, s. 118-119.
85. Nichols i Plinke. Firma – Никольс и Плинке. Фирма, [w:] Tamże, s. 119. 
86. Niemirow-Kołodkin Mikołaj Wasiliewicz – Немиров-Колодкин Николай Васильевич, [w:] Tamże, s. 120.  
87. Niukannen Gabriel – Ньюканнен Габриэль, [w:] Tamże, s. 120.   
88. Odiot Jean Baptiste Claude (1763-1850) – Олио Жан Клод Батист, [w:] Tamże, s. 120-121.
89. Olsonius Jan Ferdynand (1823-1888) – Олсониус Иоганн Фердинанд, [w:] Tamże, s. 121.  
90. Ołowianisznikow P. i Synowie. Firma jubilerska – Оловянишников П. и Сыновья. Фирма, [w:] Tamże, s. 121.
91. Osipow Dymitr Iwanowicz (ur. 1860) – Осипов Дмитрий Иванович, [w:] Tamże, s. 122.
92. Owczynnikow Paweł Akimowicz (1820-1888) – Овчинников Павел Акимович, [w:] Tamże, s. 122-123.
93. Perchin Michał (1860-1903) – Перхин Михаил Евлампиевич, [w:] Tamże, s. 124.  
94. Pihl Knut Oskar Gustawowicz (1860-1897) – Пиль Кнут Оскар Густавович, [w:] Tamże, s. 124.   
95. Postnikow Andrzej Michajłowicz – Постников Андрей Михайлович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 125.
96. Rappoport Izaak Abramowicz (1851-1917) – Раппорт Исаак Арамович, [w:] Tamże, s. 126.  
97. Reichard Filip Henryk Wilhelm Oskar Piotrowicz (ur. 1855) – Рейхард Филиппь Гейнрих Вилгельмь Оскар Петрович, [w:] Tamże, s. 126. 
98. Rückert Fiodor Iwanowicz (1840-1917) – Рюкерт Фиодор Иванович, [w:] Tamże, s. 127. 
99. Saporznikow A. i W. (Saposznikow ?). Firma – Сапожниковы А. и В. Фирма, [w:] Tamże, s. 127-128.
100. Sazikow. Firma – Сазиковы. Фирма, [w:] Tamże, s. 128-129.
101. Schramm Edward Wilhelm – Шрамм Эдуард Вильгельм, [w:] Tamże, s. 129.  
102. Siemionowa Maria Wasiliewna – Семенова Мария Василевна, [w:] Tamże, s. 129-130.
103. Smirnow Dymitr Łukin – Смирнов Дмитрий Лукин, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 130. 
104. Sokołow Aleksander Nikołajewicz – Соколов Александр Николаевич, [w:] Tamże, s. 130. 
105. Sołowiew Włodzimierz – Соловьев Владимир, [w:] Tamże, s. 131.  
106. Stroganow. Cesarska Akademia Sztuk i Przemysłu Stroganowa (Szkoła Przemysłu Artystycznego) – Императорское Строгановское Училище, [w:] Tamże, s. 131.  
107. Sumin Awenir Iwanowicz – Сумин Авенир Иванович, [w:] Tamże, s. 131-132.
108. Sytow Wasyl Jegorowicz (1822-1898) – Сытов Василий Егорович, [w:] Tamże, s. 132.
109. Szanks James Steward. Szanks i Bolin. Firma – Шанкс Джемс Стюард. Шанкс и Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 132-133.
110. Szwan Robert Fryderykowicz – Шван Роберт, [w:] Tamże, s. 133.  
111. Tiepponen Aleksander H. – Теппонен Александр Х., [w:] Tamże, s. 134.
112. Tiffany. Firma – Тиффани. Фирма, [w:] Tamże, s. 135.
113. Tillander Aleksander Edward (1837-1918) – Тилландер Александр Эдуард, [w:] Tamże, s. 135.  
114. Treiberg Aleksander Iwanowicz (ur. 1837) – Трейберг Александр Иванович, [w:] Tamże, s. 136.   
115. Utkin Grigorij Iwanowicz (ur. 1870) – Уткин Григорий Иванович, [w:] Tamże, s. 137.
116. Vaillant Jean Baptysta – Вальян Жан Батист, [w:] Tamże, s. 137.
117. Wakeewa Stefan Kiryłowicz (1843-1910) – Вякива Стефан Кириллович, [w:] Tamże, s. 138.  
118. Werfel Karol Fiodorowicz – Верфель Карл Федорович, [w:] Tamże, s. 138-139.  
119. Vever. Firma – Вевер. Фирма, [w:] Tamże, s. 139.  
120. Wierchowcew Fiodor (1804-1867) – Верховцевъ Фёдор, [w:] Tamże, s. 139-140.  
121. Wierchowcew Siergiej (1804-1867) – Верховцевъ Сергей, [w:] Tamże, s. 140.
122. Wierzbicki Henryk – Вержбиский Генрих, [w:] Tamże, s. 140.  
123. Wigström Henryk Emmanuel (1862-1923) – Вигстрем Генрих Иммануил2, [w:] Tamże, s. 141.  
124. Wiśniewski – Вишневский, [w:] Tamże, s. 141.  
125. Witaliew Dymitr Fiodorowicz – Виталиев Дмитрий Федорович, [w:] Tamże, s. 141.
126. Władimirow. Firma – ВладимировФирма, [w:] Tamże, s. 142.
127. Wołkow Siemion Kalinicz – Волков Семен Калинин, [w:] Tamże, s. 142.
128. Worbs Johann Osipowicz – Ворбс Иоганн Осипович, [w:] Tamże, s. 142.  
129. Votkey Karol (ur. 1824) – Воткей Карл, [w:] Tamże, s. 143.
130. Zeftigen Konstanty-Fryderyk Karlowicz (1814-1889) – Зефтиген Константин-Фридрих Карлович, [w:] Tamże, s. 143.
131. Zeftigen Leopold Karlowicz (1821-1888) – Зефтиген Леопольд Карлович, [w:] Tamże, s. 143. 

Recenzje:

1. Recenzja książki Rose-Marie i Rainera Hagen “What Great Painting Say. From the Bayeux Tapestry to Diego Rivera”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 239-241. 
2. Recenzja katalogu “La Gemme dei Medici al Museo degli Argenti. Cammei e Intagli nelle collezioni di Palazzo Pitti”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 198-202. 
3. Recenzja książki „Aniołowie i demony” Rosa Giorgi, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 177-178. 
4. Recenzja książki „Symbole władzy i wielkie dynastie” Paoli Rapelli, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 173-174. 
5. Recenzja katalogu „Golddosen des 18.Jahrhunderts aus dem Besitz der Fürsten von Thurn und Taxis”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 190-192.
6. Recenzja książki Urlike Weinhold „Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 193-195.  
7. Recenzja katalogu „Art Nouveau under the Last Tsars”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 169-170. 
8. Recenzja książki Vivienne Becker zatytułowanej „Art Nouveau Jewelry”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 171-172. 
9. Recenzja katalogu „The Fabergé Menagerie”, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 209-210. 
10. Recenzja książki „Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta” Lucii Impelluso, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 175-176. 
11. Recenzja książki “Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji” Johna Gage, [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 222-223. 
12. Recenzja książki „Astrologia, magia, alchemia” autorstwa Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 179-180. 
13. Recenzja książki „Symbole i alegorie” Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 181-182. 
14. Recenzja monografii albumowej „Tiaras. Past and Present” napisanej przez Geoffreya Munna, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 183-184. 
15. Recenzja książki “Princely Splendor. The Dresden Court 1580-1620”, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 203-206. 
16. Recenzja katalogu „Maleremails aus Limoges. Der Bestand des Berliner Kunstgewerbemuseum” autorstwa Susanne Netzer, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 211-212.
17. Recenzja katalogu autorstwa Urlike Weinhold „Maleremail aus Limoges im Grünen Gewölbe”, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 209-210. 
18. Recenzja książki „The Warren Cup” autorstwa Dyfri Williams, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 213.

Publikacje popularnonaukowe w internecie: 

1. Jajko Koronacyjne Fabergé. Najdroższe jajko świata? [w:] www.wiadomości24.pl, 05.03.2014 (5,5 tys. znaków), LINKprzeczytany 2750 razy. 
2. Jajka Fabergé. Ile kosztowały kiedyś a ile kosztują teraz? [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINKprzeczytany około 5000 razy.
3. Kto naprawdę zaprojektował jajka Fabergé? [w:] www.wiadomości24.pl, 12.03.2014, (5 tys. znaków), LINK ; Ten sam artykuł, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINK, przeczytany w sumie 2700 razy.
4. Drobiazg wart fortunę (Prawdziwa historia pierwszego jajka Fabergé), [w:] www.wiadomości24.pl, 13.05.2014, (5 tys. znaków), LINK; Pierwsze jajko Faberge. Prawdziwa historia (ten sam artykuł), [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINKprzeczytany 2450 razy.
5. Odnaleziony skarb wart miliony! Historia Trzeciego jajka Fabergé, [w:] www.wiadomosci24.pl, 16.05.2014 (5 tys. znaków), LINK; Odnaleziony skarb, czyli historia “Trzeciego cesarskiego jajka Fabergé” (ten sam artykuł), [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINK, przeczytany w sumie 6100 razy. 
6. Bezcenne jajko Fabergé w polskich rękach!, [w:] www.wiadomości24.pl, 29.03.2014 (4,6 tys. znaków),  LINKprzeczytany 2520 razy.
7. Historia pracowni Fabergé, [w:] www.faberge.com.pl, 01.10.2013 (5 tys. znaków), LINK 
8. Arcydzieła Fabergé (tekst i katalog), [w:] www.faberge.com.pl, 07.10.2013 (3,1 tys. znaków), LINK
9. Jaja Fabergé (Szczegółowy wykaz zgodny z najnowszym stanem badań), [w:] www.faberge.com.pl, 12.10.2013 (9,5 tys. znaków), LINK. Według tego wykazu zostało napisane hasło na Wikipedii. 
10. Mistrzowie Fabergé (Złotnicy pracujący dla firmy Fabergé), [w:] www.faberge.com.pl, 20.10.2013 (5 tys. znaków), LINK
11. Punce i cechy złotnicze na srebrach rosyjskich (Jak rozpoznawać dzieła Fabergé?), [w:] www.ekspertyza.faberge.com.pl, 20.10.2013 (3,7 tys. znaków), LINK
12. Plaga fałszywych Fabergé na polskim rynku sztuki, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, 02.04.2014 (4,4 tys. znaków), LINK; Ten sam artykuł, [w:] www.wiadomości24.pl, 11.05.2014, LINKprzeczytany w sumie 3140 razy.
13. Jajko Fabergé z miniaturką okrętu Pamięć Azowa, [w:] www.wiadomości24.pl, 18.05.2014, LINK; Ten sam artykuł, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINKprzeczytany w sumie 2910 razy. 
14. Jajko zimowe – najpiękniejsze jajko Fabergé, [w:] www.wiadomości24.pl, 29.05.2014, LINKprzeczytany 1200 razy. 
15. Kwadratowe “jajka Fabergé”, czyli garść anegdot o wielkim złotniku, [w:] www.wiadomosci24.pl, 21.04.2014, LINK; Ten sam artykuł, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, LINKprzeczytany 4210 razy.
16. Fabergé i wojna polsko-ruska, czyli dzieje szkatuły ku pamięci “rosyjskiego zwycięstwa w bitwie pod Olszynką Grochowską”, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl,  2.06.2014 (5,7 tys. znaków), LINK; Fabergé a fałszowanie historii polsko-rosyjskiej (ten sam artykuł), [w:] www.wiadomosci24.pl, 09.05.2014 (5,6 tys. znaków), LINKprzeczytany w sumie 8100 razy
17. Jajko Fabergé z konwaliami. Prezent dla ukochanej, [w:] www.wiadomości24.pl, 02.06.2014, LINK; Bajeczny prezent dla ukochanej. Jajko Fabergé z konwaliami (ten sam artykuł), [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, 01.07.2014, LINKprzeczytany w sumie 3800 razy.
18. Prezent kochanki dla króla Anglii. Historia pewnej papierośnicy, [w:] www.wiadomosci24.pl, 06.06.2014, LINK; Ten sam artykuł, [w:] www.adamszymanski.natemat.pl, 14.06.2014, LINKprzeczytany w sumie 8700 razy.
19. Flakonik na perfumy od Fabergé za pół miliona zł., [w:] www.wiadomości24.pl, 08.06.2014, przeczytany 3340 razy, LINK.  
20. Jajko mozaikowe. Królewski skarb Elżbiety II, [w:] www.wiadomosci24.pl, 14.06.2014, LINKprzeczytany 4240 razy. 
21. Jajko stalowe Fabergé. Niezwykłe dzieło z trudnych czasów wojny, [w:] www.wiadomosci24.pl, 12.06.2014 (4,6 tys. znaków), LINKprzeczytany 1750 razy
22. Zaginione złote skarby Fabergé wielkiej księżnej Marii Pawłownej, [w:] www.wiadomosci24.pl, 21.06.2014 (6,7 tys. znaków), LINKprzeczytany 5900 razy.
23. Zegar na biurko w formie świątyni miłości wykonany przez Fabergé, [w:] www.wiadomości24.pl, 20.08.2014 (5,5 tys. znaków), LINK, przeczytany 670 razy

Prace pod redakcją: 

1. Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, wyd. Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ISBN 978-83-90367-17-0.
2. Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ISBN . 
3. Rzeczy minione, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych SUI, Opole 2009, (seria wydawnicza obejmująca dwa tomy) ISBN 978-83-62216-99-4.
4. Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011. 
5. Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN.
6. Rzeczy minione, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych SUI, Opole 2010, (seria wydawnicza obejmująca dwa tomy) ISBN 978-83-62803-98-9.
7. Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN. 
8. Este, t. 1, Spektrum animacji., pod red. J. Spalińskiej-Mazur, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN 978-83-92872-54-2. (po pierwszym tomie zwartym Este zostało przekształcone w czasopismo ISSN 2083-1463) 

Redakcja merytoryczna portalu internetowego: 

1. www.faberge.com.pl – Portal popularnonaukowy o złotnictwie rosyjskim i o pracowni Fabergé. 

Wywiady:

1. Wywiad z dr Adamem Szymańskim o sztuce Fabergé przeprowadzony przez Izę Woźniak, [w:] Polskie Radio Program 3, emisja: pt 18.04.2014, ODSŁUCHAJ
2. Fabergé. Symbol luksusu o którym marzymy, Wywiad Jerzego Zawisaka z dr Adam Szymańskim, [w:] www.vumag.pl, 21.04.2014, LINK
3. Bezcenne jaja. Rozmowa z dr Adamem Szymańskim autorem pierwszej w polsce książki o dziełach Fabergé, Przeprowadziła redaktor Iwona Kłopocka-Marcjasz (Obszerny materiał o badaniach nad dziejami złotnictwa royjskiego i o najnowszej książce), [w:] NTO (Magazyn weekend), nr 137 (6441), 14-15 czerwca 2014, s. 10-11. LINK

Hasła na Wikipedii: 

(Napisane przeze mnie, albo w jakiejś części na podstawie mojej pracy naukowej. W tym miejscu oczywiście muszę zaznaczyć, że specyfiką Wikipedii jest zmienność, a ja nie zawsze jestem w stanie moderować kolejne redakcje haseł. Uważam, że Wikipedia stała się jednym z najważniejszych, a często “pierwszym źródłem” informacji, więc swoistym obowiązkiem naukowca jest zamieszczać tam efekty swoich badań.)
1. Piotr Karol Faberge (Hasło biograficzne, na podstawie ksiązek “Złotnicy dworu Romanowów” i “Faberge. Historia i arcydzieła”), [w:] Wikipedia.pl, edytowane: 5.01.2012, LINK 
2. Jaja carskie (Dodany do hasła wykaz jajek Faberge, sporządzony wg najnowszego stanu badań. Na podstawie książki “Faberge. Historia i arcydzieła”), [w:] Wikipedia.pl, edytowane: 3.02.2014, LINK
3. Juliusz Rappoport (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów”), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
4. Michał Perchin (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 9.01.2012, LINK
5. Henryk Wigstrrom (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
6. Fiodor Ruckert (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 9.01.2012, LINK
7. Butz. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, LINK
8. Aleksander Brejtfus (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
9. Ludwig Brejtfus (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
10. Gustaw Klingert (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 27.11.2012, LINK
11. Konstantin Zeftigen (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
12. Leopold Zeftigen (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK 
13. Bracia Graczew. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
14. Keibel. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 26.11.2012, LINK
15. Sazikow (Hasło biograficzne na podstawie książki “Złotnicy dworu Romanowów” i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK

Adam Szymański

“Fabergé. Historia i arcydzieła”