HISTORYK SZTUKI – PRAWNIK – NAUKOWIEC – EKSPERT – PRZEDSIĘBIORCA – WYDAWCA

O MNIE

Naukowiec zajmujący się: historią złotnictwa europejskiego od XVI do XIX w., w szczególności złotnictwem rosyjskim XIX w. i złotnikami pracującymi w kręgu dworu Romanowów; sztuki rosyjskiej epoki historyzmu; nowożytnego mecenatu artystycznego, w szczególności renesansowego, barokowego i epoki historyzmu; sztuki epoki historyzmu, w szczególności rzemiosła artystycznego; ikonosfery sztuki nowożytnej, w szczególności renesansowych i barokowych kompendiów symbolicznych i ksiąg emblematycznych; prawem ochrony zabytków i historią prawa karnego.   

Doktorant i uczeń historyka sztuki profesora Konstantego Kalinowskiego, pod którego opieką powstał doktorat traktujący o mecenacie artystycznym opatów lubiąskich w okresie barokowej przebudowy opactwa w Lubiążu. Uczeń profesora Jana Samka, pod opieką którego ukształtował się obecnie najważniejszy kierunek badań naukowych: badania nad złotnictwem XIX wieku. W tym zakresie tematycznym powstaje praca habilitacyjna traktująca o symbolice władzy w dziełach sztuki złotniczej epoki historyzmu.

Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych (artykułów, rozdziałów monografii, biogramów) z zakresu mecenatu artystycznego, złotnictwa, sztuki okresu historyzmu, sztuki rosyjskiej i ikonosfery sztuki nowożytnej. Autor pierwszej i jedynej wydanej w języku polskim książki o Fabergé “Fabergé. Historia i arcydzieła“.

Wykładowca historii sztuki i kultury w  Instytucie Sztuki, Instytucie Historii, Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, na Politechnice Opolskiej oraz Instytucie Turystyki w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Współpracujący ze środowiskami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.  

Promotor teoretycznych prac magisterskich (90 szt.) i licencjackich (76 szt.) z zakresu histori sztuki i idei (wykaz dostępny w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego).

Twórca, animator i redaktor serii wydawniczych oraz periodyków naukowych wydawanych między innymi przez Instytut Sztuki i Instytut Historii UO (wykaz na stronie publikacje).

Laureat prestiżowej nagrody im. Wawrzynka przyznanej za pracę magisterską zatytułowaną “Mecenat artystyczny Jerzego II Wspaniałego, księcia brzeskiego” traktującą o renesansowym mecenacie artystycznym książąt brzesko-legnickich i najważniejszym dziele tego mecenatu: renesansowym zamku w Brzegu. Nagroda Wawrzynka jest przyznawana za najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z historią Śląska. Praca ta została opublikowana.

Faberge. Historia i arcydzieła. T. 1
Faberge. Historia i arcydzieła

KUP KSIĄŻKĘ